Driva byanät

Medlemmarna

När ett byanät drivs som ekonomisk förening har medlemmarna olika roller. Dels är de delägare i föreningen och dels är de konsumenter, det vill säga föreningens kunder.
Med dessa roller följer olika rättigheter och skyldigheter… (Läs mer)

Avsluta medlemskap

Medlemskap i en ekonomisk förening är frivilligt. Därav har en medlem alltid rätt att få avsluta sitt medlemskap. Men en medlem kan inte ”när som helst” avsluta sitt medlemskap… (Läs mer)

Föreningsstämman

Det är på föreningsstämman som en medlem kan använda sin rösträtt. Ekonomiska föreningar ska minst en gång om året ha föreningsstämma, en så kallad ordinarie föreningsstämma som även brukar kallas årsstämma… (Läs mer)

Styrelsen

Det är styrelsen som tar beslut i föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna. Styrelsen har uppdraget att åt medlemmarna förvalta föreningens organisation och ekonomi samt företräda föreningen… (Läs mer)

Revisorerna

Istället för att låta varje enskild medlem granska hur styrelsen sköter sina uppgifter har lagstiftaren bestämt att revisorer ska utses till detta. Revisorer ska utses enligt stadgarna och deras uppgift är att granska styrelsens förvaltning… (Läs mer)

Rulla till toppen