Om oss.

Bakgrund och syfte

Byanätsforum lanserades i mars 2015 och är ursprungligen ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet hade sin grund i en bedömning från Bredbandsforums styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning. Från och med våren 2018 tog Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF över Byanätsforum med finansiering från landsbygdsprogrammet. Tillsammans utvecklade samarbetsorganisationerna nätverket och gav stöd till bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning och företrädarskap. Något år senare påbörjades ett samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen framför allt i frågor som rör robusta bredbandsnät och påverkansfrågor gentemot politik och beslutsfattare. Finansieringen från landsbygdsprogrammet sträcker sig fram till och med december 2021. Under hösten 2021 har en ansökan om ny finansiering lämnats in och svar väntas under vintern 2021/2022. Läs mer på sidan Om projektet.

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening med en styrelse bestående av representanter för bredbandsföreningar och de fyra samarbetsorganisationerna. Projektets styrgrupp och föreningens styrelse kommer att verka parallellt till och med det datum då projektdelen ska slutrapporteras.

Byanätsforum ser utbyggnaden av bredband på landsbygden som en förutsättning för att leva och verka här. Då bredbandsföreningar står för en stor del av denna utbyggnad ser föreningen det som angeläget att säkerställa att deras behov av stöd tillfredsställs och att deras röst hörs på ett nationellt plan.

Ladda gärna ner verksamhetsberättelserna för att få en bild av vad Byanätsforum arbetat med.

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

I föreningens stadgar får du en tydligare bild av syftet och hur verksamheten ska bedrivas.

Medlemmar

Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. Alla bredbandsföreningar i Sverige är välkomna som medlemmar. Medlemmarna får ta del av allt som Byanätsforum erbjuder. Under 2018 fram till att Byanätsforum ideell förening bildades drevs Byanätsforum som ett nätverk utan att vara en egen juridisk person men från och med föreningsbildandet är Byanätsforum en juridisk person med formellt medlemskap och medlemsavgift. Läs mer på sidan Bli medlem.

Under en övergångsperiod fram till att projektet är slutrapporterat kommer de två verksamheterna att drivas parallellt.

Länk till Medlemslista

Organisation

Byanätsforum har ett kansli som utgör basen för aktiviteterna. Här finns Byanätsforums personal som planerar, genomför och administrerar verksamheten. På kansliet finns en bred ämneskunskap.

Länk till kontaktsidan

På kansliet finns även Byanätsforms helpdesk, dit bredbandsföreningarna kan vända sig för att få stöd och rådgivning.

Byanätsforum erbjuder rådgivning för bredbandsföreningarna genom ett tiotal kompetenta föreningsrådgivare hos Coompanion. Dessa rådgivare finns placerade över hela landet.
Rådgivarna har under 2019-2020 genomgått en specialutbildning där de har fått fördjupa sina kunskaper om bredbandsföreningars unika behov.

Byanätsforum erbjuder även expertrådgivning i bland annat skattefrågor, markrättsfrågor och föreningsjuridiska frågor. Expertrådgivningen sker genom Ludvig & Co (fd LRF Konsult) och Föreningsjuristen.

Byanätsforums styrelse består av representanter för bredbandsföreningar samt de fyra samarbetsorganisationerna Coompanion, Hela Sverige ska leva, LRF och Stadsnätsföreningen. Byanätsforum har även en referensgrupp. Denna grupp ger stöd och vägledning och består av representanter från Bredbandsforum, Post- och telestyrelsen samt Stadsnätsföreningen. På kontaktsidan ser du namnen på alla i styrelsen.

Om samarbetsorganisationerna

Samarbetsorganisationerna Coompanion, Hela Sverige ska leva, LRF och Stadsnätsföreningen har alla arbetat med bredband och bredbandsföreningar på landsbygden under många år. Läs mer om organisationerna på deras webbplatser:

Coompanion
Hela Sverige ska leva
LRF
Stadsnätsföreningen

Scroll to Top