Kundråd

När Byanätsforum tecknade avtal med Fiberekonomi 2023 så ingick även möjligheten att bilda ett kundråd som ges möjlighet att framföra önskemål om och prioriteringar av utveckling av systemet och Fiberekonomis tjänster med fokus på kostnadseffektivitet. Kundrådet ges också inflytande över vilka tjänster och funktioner som utvecklas i systemet. De av Byanätsforums medlemmar som också är kunder till Fiberekonomi fick nominera medlemmar till kundrådet och styrelsen utsåg i december följande fyra personer till att ingå i Kundrådet under 2024:

Benny Karlsson Lyse fiber kassor[at]lysefiber.se 070-332 05 21
Eva Pettersson Västertåsjö fiber eva[at]gammgarn.se 070-667 19 71
Henrik Karlsson Baggebol Salbovattens samfällighetsförening hk[at]telia.com 070-203 02 07
Per-Åke Dahlberg Håby fiber Per.ake.dahlberg[at]telia.com 072-226 97 47

Kundrådet har startat sitt arbetet nu under 2024  och planerar att arrangera en användarträff på våren och ett utbildningstillfälle på hösten.

Om du vill komma i kontakt med kundrådet för att föreslå nya eller förändrade funktioner i systemet så kan du skicka ett e-post till: kundrad@byanatsforum.se Ange gärna ditt telefonnummer ifall vi behöver komma i kontakt med dig för ett förtydligande eller så.

Rulla till toppen