Mallar

Magnus Andersson med bakgrund från Coompanion och Föreningsjuristen har skrivit Handbok för Fibernätsföreningar. Det är en skrift som har uppdaterats i omgångar och kommer att uppdateras igen när behov uppstår. Detta är den åttonde upplagan från september 2021.

Ladda gärna ned ”Handbok för Fibernätsföreningar – som ekonomiska föreningar”.

Till den finns även dessa uppdaterade bilagor:

Övriga mallar

Checklista för att skapa förvaltningsplaner

Checklistan är indelad i följande huvudområden:

  • Teknisk förvaltning
  • Administrativ förvaltning och affärsutveckling relaterad till nätet
  • Föreningsförvaltning

Tanken är att checklistan ska användas som ett hjälpmedel och en grund när bredbandsföreningen ska ta fram sin förvaltningsplan eller så kan den fyllt ifyllda checklistan till och med utgöra den färdiga förvaltningsplanen.

Du kan ladda ner checklistan i dess nuvarande form här men just nu pågår ett arbete för att uppdatera checklistan så att den bli ännu mer användarvänlig.

Ladda gärna även ner: Byanätsforums mall för förvaltningsplaner

Lathund för ledningsrätt

Per Ahlström från Eskelhem Tofta Fiber och med bakgrund som förrättningslantmätare har skrivit en guide för bredbandsföreningar som konkret visar steg för steg hur man bildar en ledningsrätt.

Ladda gärna ner ”Lathund för fiberföreningar beträffande bildande av Ledningsrätt”

Anbudsförfrågningar

En anbudsförfrågan kan utformas på olika sätt. För att underlätta har ”Länssamverkan Bredband”, en samarbetsorganisation för länsstyrelser, tagit fram exempel på mallar för upphandling av olika moment. Mallarna har genomarbetats av representanter från Länsstyrelsen och Jordbruksverket, men är inte formellt godkända. Ladda gärna ned:

Scroll to Top