Mallar

Magnus Andersson med bakgrund från Coompanion och Föreningsjuristen har skrivit Handbok för Fibernätsföreningar. Det är en skrift som har uppdaterats i omgångar och kommer att uppdateras igen när behov uppstår. Detta är den åttonde upplagan från september 2021.

Ladda gärna ned ”Handbok för Fibernätsföreningar – som ekonomiska föreningar”.

Till den finns även dessa uppdaterade bilagor:

Övriga mallar

Förvaltning

Byanätsforum rekommenderar att alla bredbandsföreningar upprättar en förvaltningsplan över sitt nät. Ladda ner vår Mall för förvaltningsplan.

Som medlem i Byanätsforum har du också tillgång till ett Självskattningsverktyg – vi rekommenderar att alla bredbandsföreningar gör en självskattning av sitt nät vart sjätte år.


Naturlige midler mod halsbrand danmarkpillen.com/lyrica/ Ørepine middel

Förvaltningswebben

Som komplement till förvaltningsplanen finns även Förvaltningswebben – ett verktyg för att underlätta förvaltningen av ert nät. I Förvaltningswebben finns tre checklistor:

  • Teknisk förvaltning
  • Administrativ förvaltning och affärsutveckling relaterad till nätet
  • Föreningsförvaltning

Länk till förvaltningswebben: https://byanat.insideapp.se/Login

Vill du prova förvaltningswebben kan du logga in på en demoinloggning:
Användarnamn: kansliet@byanatsforum.se
Lösenord: Demo2024

För att skapa ett riktigt konto till föreningen och få inloggning, kontakta vår leverantör Hawkeye Computing via e-post på info@hawkeye.se

Vägledning svartfiber

I vår vägledning om svartfiber  finns en guide för vad som är bra att tänka på vid försäljning av svartfiber.

Lathund för ledningsrätt

Per Ahlström från Eskelhem Tofta Fiber och med bakgrund som förrättningslantmätare har skrivit en guide för bredbandsföreningar som konkret visar steg för steg hur man bildar en ledningsrätt.

Ladda gärna ner ”Lathund för fiberföreningar beträffande bildande av Ledningsrätt”

Anbudsförfrågningar

En anbudsförfrågan kan utformas på olika sätt. För att underlätta har ”Länssamverkan Bredband”, en samarbetsorganisation för länsstyrelser, tagit fram exempel på mallar för upphandling av olika moment. Mallarna har genomarbetats av representanter från Länsstyrelsen och Jordbruksverket, men är inte formellt godkända. Ladda gärna ned:

Rulla till toppen