Mallar.

Magnus Andersson från Coompanion och resurs här på Byanätsforum har skrivit Handbok för Fibernätsföreningar. Det är en skrift som har uppdaterats i omgångar och kommer att uppdateras återigen inom kort. Detta är den sjätte upplagan från januari 2017.

Ladda gärna ned ”Handbok för Fibernätsföreningar – som ekonomiska föreningar”.

Till den finns även dessa uppdaterade bilagor:

Övriga mallar

En anbudsförfrågan kan utformas på olika sätt. För att underlätta har ”Länssamverkan Bredband”, en samarbetsorganisation för länsstyrelser, tagit fram exempel på mallar för upphandling av olika moment. Mallarna har genomarbetats av representanter från Länsstyrelsen och Jordbruksverket, men är inte formellt godkända. Ladda gärna ned: