Starta byanät

Initiera

En byanätsprocess kan inledas på flera olika sätt, det kan till exempel vara ett sockenråd, en enskild person eller en kommun som initierar arbetet. Den eller de som vill få igång en sådan process bör först skanna av lite grundläggande förutsättningar som om det finns närliggande stamledning att ansluta ett byanät till, eller om det finns andra som redan planerar att bygga ut nät i området… (Läs mer)

Förstudie

Ett byanätsprojekt tar normalt cirka ett till två år att genomföra. Tidsåtgången varierar beroende på lokala förhållanden. Den första fasen bör genomföras som en förstudie, som också kan drivas i projektform. Det är möjligt att få finansiering av förstudien, exempelvis via länsstyrelsen eller av Jordbruksverket inom det som kallas Lokalt ledd utveckling… (Läs mer)

Bilda en förening

Eftersom att den absolut vanligaste formen för organisering är ekonomisk förening har vi här valt att ge kort information om hur ett bildande kan gå till. De som väljer att bilda gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening rekommenderas att läsa om det på Lantmäteriets webbplats… (Läs mer)

Teckna avtal

Föreningen kommer behöva en mängd olika avtal gentemot:

  • Medlemmar
  • Markägare
  • Byggentreprenörer
  • Kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer mfl. (Läs mer)

Genomför byggnationen

Byggnationen kräver försiktighet och noggrannhet. Se till att du har de tillstånd som behövs… (Läs mer)

Rulla till toppen