Leverantörer till byanäten

På den här sidan samlar vi tips på leverantörer under olika rubriker. Varje leverantör som hamnar på den här sidan måste rekommenderas av minst tre av Byanätsforums medlemsföreningar. Det är upp till leverantören att kontakta föreningarna och be om att bli rekommenderade. Nya leverantörer som vill hamna på den här sidan ska sedan skicka ett mejl och ange vilken eller vilka rubriker man vill ligga under, ange en kort beskrivande text för varje rubrik över vad man erbjuder för tjänster eller produkter, kontaktuppgifter och vilka tre föreningar som rekommenderar ens tjänster. Skicka även med er logotyp i png-format.

Leverantörer med samarbetsavtal med Byanätsforum

Dessa leverantörer har tecknat avtal med Byanätsforum och som medlem i Byanätsforum har man rätt att ta del av fördelarna i det avtalet. Det kan vara rabatter, utökade tjänster eller annat. Kontakta Byanätsforums kansli om du företräder ett företag som vill teckna samarbetsavtal med Byanätsforum. Alla leverantörer som vill teckna samarbetsavtal måste uppvisa en historik av att levererat produkter eller tjänster av god kvalitet till byanäten.

Hawkeye Computing – iNSIDE

iNSIDE - Hawkeye ComputingiNSIDE är ett system för teknisk dokumentations- och informationshantering av fibernät utvecklat av svenska Hawkeye Computing. Vid beställning av iNSIDE via Byanätsforums ramavtal erhåller medlemsföreningen bland annat:

  • iNSIDE-systemets moduler, inklusive drift, till starkt reducerat pris.
  • IT-stöd i realtid för olika roller med access till nätinformation dygnet runt alla dagar.
  • Att roller på begäran, automatiskt kan generera aktuella utskarvningsplaner, panelkort med mera.

Anmäl ditt intresse av att få veta mer om iNSIDE via denna länk.

Fiberekonomi

Fiberekonomi är en redovisningsbyrå, helt specialiserad på fiberföreningar och har därför utvecklat ett skräddarsytt system för att hantera fiberföreningars administration. Fiberekonomis kompetens inom redovisning och skatter samt erfarenhet av att bygga fibernät, gör dem till en trygg partner för fiberföreningar av alla storlekar.
Avtalet med Byanätsforum innebär att Byanätsforums medlemmar får rabatt med 50 öre per anslutning och år samt att medlemmarna får möjlighet att medverka i ett Kundråd som ges möjlighet att framföra önskemål och prioritera om utveckling av systemet.
Kontakt:
Göran Elfving
E-post: goran(at)fiberekonomi.se
Direkttel: 076-393 93 01
Växel: 033-12 77 70
Webb: www.fiberekonomi.se

Övriga leverantörer

Totalentreprenad

BRS Networks

BRS NetworksSedan starten har BRS Networks jobbat med att hjälpa fiberföreningar med att bygga fibernät, först på Gotland och efter den utbyggnaden var klar runt om i Sverige. I förlängningen har vårt uppdrag även blivit att ansvara för efteranslutningar, bevaka ledningskollen samt att sköta service/support av fiberföreningarnas fibernät.
Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med föreningarna och utvecklat våra tjänster i takt med att behoven förändrats. Vi kan numera även hjälpa till med löpande drift av fibernätet samt ekonomiska tjänster som exempelvis fakturering av medlemmar.
Kontakt:
Pontus Barck, e-post: pontus.barck@brsnetworks.se, tel: 010-600 56 89
Jonas Lindberg, e-post: jonas.lindberg@brsnetworks.se, tel: 010-600 57 02
Webb: www.brsnetworks.se
Rekommenderas av:
Gnisvärds Bredbandsförening Ek. för, gnisvardbredband.se
Eskelhem Tofta Fiber Ek. för, etfiber.se
Gothemfiber Ek. för, www.gothemfiber.se

Eltel NetworksEltel Networks

Eltel kan hjälpa dig att ytterligare höja livskvaliteten på landsbygden genom att projektera, bygga och underhålla ditt fibernät – ett helhetsåtagande i världsklass. Bredbandsnätet innebär att du är med och tar ansvar för infrastrukturen i din bygd, ökar tillgängligheten och säkrar din kontakt med omvärlden. Därmed öppnar du även upp för möjligheten att värdet på din fastighet ökar.
Kontakt:
Henry Nilsson, e-post: henry.nilsson@eltelnetworks.se
Webb: www.eltelnetworks.com/sv/svenska/infranet-solutions/communication/fiber-i-varldsklass
Rekommenderas av:
Fåröfiber, Fårö, farofiber.se

Konsulttjänster

Sensapp

SensappSensapps medarbetare har många års arbetserfarenhet inom telekombranschen där gott samarbete med fiberföreningar, kommuner, stadsnät, telekomoperatörer & regioner varit avgörande. Med över 20 års samlad kunskap kring fiberutbyggnad på landsbygden byter vi bredband mot smalband!
Det finns otroligt stora möjligheter med nya tekniken ”smalband” och Sensapp har därför valt att erbjuda kompletta helhetslösningar inom segmenten LoraWan, NB-IOT & WiFi.
Att utveckla och bibehålla Sveriges landsbygd är något vi på Sensapp brinner extra mycket för och har därför bland annat valt att fokusera på applikationer som leder till att vi “Tillsammans effektiviserar Sveriges landsbygd”.
Kontakt:
Marcus Ternstedt, e-post: marcus@sensapp.se, tel: 072-513 21 00
Rekommenderas av:
Blågrön Fiber Ek. för.
Lyse Fiber Ek. för
Skredsviks Fiber Ek. för.

Anläggning

 

Kabel och passiv utrustning

 

Aktiv utrustning

 

Installation

 

Drift och underhåll

 

Ekonomisystem och medlemshantering

Fiberekonomi

 

Rulla till toppen