Värdeskapande

Genom att vara med och skapa och ingå förmånliga avtal för Byanätsforums medlemsföreningar ökar kvalitén på byanäten och bredbandsföreningarna som driver dem. Det är det som vi kallar för värdeskapande aktiviteter.

Även satsningar kring driftsäkerhet är värdeskapande åtgärder både för nätägarna men även som en del av det nationella bredbandsnätet. Byanätsforum är aktivt med och utvecklar konceptet Robust Fiber och driver frågor kring handel med svartfiberanslutningar och andra affärsmöjligheter för bredbandsföreningarna.

Läs mer om vilka leverantörer som rekommenderas av Byanätsforum och dess medlemmar: byanatsforum.se/leverantorer-till-byanaten

Rulla till toppen