Om projektet.

Byanätsforum drivs genom ett projekt med stöd av landsbygdsprogrammet.
I projektet ska Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion ta över och utveckla Byanätsforum som tidigare tillhört Bredbandsforum.

Projektet kommer pågå under drygt två år, fram till och med juni 2020.

Uppdrag

Projektet Byanätsforum ska verka för att hela Sverige ska ha fungerande bredband genom att stödja bredbandsföreningar som ideellt bygger och driver byanät i områden dit kommersiella krafter inte når.

Projektet Byanätsforum ska genomföra aktiviteter inom:

  • rådgivning,
  • nätverk,
  • företrädarskap och
  • information.

Läs mer om detta genom att klicka på ”Vårt uppdrag” uppe i huvudmenyn.

Målgrupper

Projektet riktar sig till bredbandsföreningar som ska bildas, som redan driver sitt nät samt de som vill utveckla eller till och med avveckla sitt nät.

Scroll to Top