Om projektet.

Byanätsforum drivs genom ett projekt med stöd av landsbygdsprogrammet.
I projektet ska Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion ta över och utveckla Byanätsforum som tidigare tillhört Bredbandsforum.

Projektet kommer pågå under drygt tre år, fram till och med 31 december 2021. Under hösten 2021 har en ansökan om ny finansiering lämnats in och svar väntas under vintern 2021/2022.

Uppdrag

Projektet Byanätsforum ska verka för att hela Sverige ska ha fungerande bredband genom att stödja bredbandsföreningar som ideellt bygger och driver byanät i områden dit kommersiella krafter inte når. Projektet ska även verka för att Byanätsforum hittar en långsiktig lösning för den framtida driften av verksamheten.

Projektet Byanätsforum ska genomföra aktiviteter inom:

  • rådgivning,
  • nätverk,
  • företrädarskap och
  • information.

Läs mer om detta genom att klicka på ”Vårt uppdrag” uppe i huvudmenyn.

Målgrupper

Projektet riktar sig till bredbandsföreningar som ska bildas, som redan driver sitt nät samt de som vill utveckla eller till och med avveckla sitt nät.

Scroll to Top