Om projektet

Byanätsforum ideell förening har under uppbyggnadsskedet sin huvudfinansiering via ett projekt med stöd av landsbygdsprogrammet.
Syftet med projektet är fortsatt drift och utveckling av Byanätsforum ideell förening. Målet med föreningens verksamhet är att ännu tydligare bli en nationell intresseförening som samlar och stöttar majoriteten av landets runt 1 000 bredbandsföreningar.

Projektet kommer att pågå fram till och med den 31 oktober 2024.

Under åren 2018-2022 drevs Byanätsforum som ett samarbetsprojekt mellan Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF med stöd från landsbygdsprogrammet. Slutredovisningen av det projektet är inlämnad.

Uppdrag

I projektet ingår bland annat att skapa förutsättningar för att finansiera personal för rådgivning, information samt samordning. Dessutom behövs konsulter för mer specifika frågor såsom juridisk rådgivning, teknik, ekonomiadministration, samt marknadsföring och IT-utveckling m.m. Även utgifter för resor, informationsmaterial med mera ingår i projektet.

Byanätsforum kommer inom projektets ramar att genomföra aktiviteter inom dessa fem verksamhetsområden:

  • rådgivning
  • nätverk
  • företrädarskap
  • information
  • värdeskapande

Läs mer om detta genom att klicka på ”Vårt uppdrag” uppe i huvudmenyn.

Målgrupper

Projektet riktar sig till bredbandsföreningar som ska bildas, som redan driver sitt nät samt de som vill utveckla sitt nät.

Rulla till toppen