Rådgivning

Kontakta helpdesk
Som medlem i Byanätsforum får bredbandsföreningar rådgivning helt gratis! Tack vare ett nära samarbete mellan organisationerna som driver Byanätsforum kan rådgivning ges till byanätsföreningar inom ett brett ämnesområde.

Klicka gärna dig vidare till Byanätsprocessen uppe i huvudmenyn där du finner bra guidning i de olika stegen från att bygga upp – fram till att avveckla ett byanät. Där finns beskrivningar och mallar av olika slag.

På Byanätsforums kansli finns även en helpdesk-funktion upprättad dit medlemmar kan ringa eller mejla sina frågor. Beroende på vilken typ av fråga det gäller så slussas frågeställaren sedan vidare till en professionell rådgivare eller så återkommer vi med ett svar. Vi kommer även att samla upp vissa återkommande frågor och svar och presentera dem på vår sida ”Frågor och svar”.

Samarbetsorganisationerna Hela Sverige ska leva, LRF, Coompanion och Svenska Stadsnätsföreningen ser utbyggnaden av bredband till landsbygder som en förutsättning för att leva och verka på landsbygden. Då byanät står för en stor del av utbyggnaden av bredband på landsbygden ser organisationerna att det är särskilt angeläget att säkerställa att deras behov av information, nätverk, och rådgivning tillfredsställs.

Kontakta Byanätsforum

Specialutbildade rådgivare

Just nu utbildas ett tiotal rådgivare inom Coompanion som finns utspridda över hela landet. De kan svara på bredbandsföreningars speciella frågeställningar i alla skeenden av byanätsprocessen.

Byanätsforum har också tillgång till extern juridisk kompetens, Föreningsjuristen, som kan användas för kvalitetssäkring av rådgivning och som stöd i frågor om ekonomi, avtal, skatter, associationsrätt och föreningsjuridik.

Genom LRF Konsult erbjuds även särskild rådgivning inom främst markrättsfrågor men även skattefrågor och juridik.

Rulla till toppen