Nätverk

Ett av Byanätsforums fem verksamhetsområden handlar om att erbjuda en möjlighet för bredbandsföreningar att utbyta erfarenheter mellan varandra och ge tips om goda exempel genom nätverk. Det dagliga nätverkandet sker främst genom den slutna facebookgruppen Byanätsforum där alla som är intresserade av bredband på landsbygden är välkomna. I den gruppen finns många runt om i Sverige som gärna delar med sig av goda råd och exempel och i många fall även kan svara på frågor.

Byanätsforum uppmuntrar även till andra lokala och regionala nätverk och är gärna med och stöttar sådana initiativ.


Håravfall drog https://requestartikel.com/sv/ritalin/ brinnande droger

Byanätsforums kansli arrangerar även webbinarier på olika teman och deltar på olika sorters träffar och konferenser. Det är också ett sätt att stärka nätverkandet och gör att det blir en starkare vi-känsla mellan bredbandsföreningar men även till andra aktörer såsom leverantörer och myndighetsföreträdare med flera.

Även inom de fyra samarbetsorganisationerna som är en del av Byanätsforum – Coompanion, Hela Sverige ska leva, LRF och Svenska Stadsnätsföreningen – finns ett brett nätverk med personer som har stor erfarenhet av landsbygdsutveckling och bredbandsbyggande på olika sätt och som medlemmar kan ta del av.

Rulla till toppen