Mentorscirklar

Zoomlänk till cirklarna:
https://us06web.zoom.us/j/83337376676?pwd=YXRVZnVqTkFQb0FaQWZhRUFVWUFRQT09

Cirklarna är ett sätt att nätverka och lära av varandra. Varannan torsdag, med start den 19 januari, kommer alla medlemmar ha möjlighet att koppla upp sig mot Zoom för att diskutera och utbyta erfarenheter i olika ämnen.

Varje gång börjar vi med en kort inledning och skapar sedan kvällens agenda tillsammans. Vi diskuterar i mindre grupper, ibland samma fråga, ibland fördelas de olika frågorna på grupperna. Deltagarna väljer grupp utifrån eget intresse. De viktigaste insikterna noteras i ett dokument och sedan sammanfattar vi kvällen tillsammans.

Träffarna börjar kl 17:30 och slutar kl 19:00. Samma Zoomlänk kan användas till alla cirklar. Ingen anmälan behövs. OBS, du får bäst utbyte av din tid om du sitter vid datorn och inte kopplar upp dig när du är på språng.

Kommande träffar 2023

2/2 2023 – En kväll för kassörer – Hur jobbar du med årsredovisningen?

16/2 2023 – Vilken uppgift och vilket mandat har egentligen en valberedning?

2/3 2023 – Hur använder vi vårt bredbandsnät?

16/3 2023 – Hur hittar vi affärerna som föreningen behöver för att utvecklas?

 

Tidigare träffar 2023

19/1 – Tema Bredbandsstöd
Har er förening sökt stöd och fått eller inte fått? Har er förening funderingar på att söka nästa gång? Hur tänker du om regelverk, ansökningsförfarande, bredbandskartläggning eller annat som rör bredbandsstödet? Vi delar erfarenheter och kanske vi hittar något som behöver diskuteras med PTS.

Rulla till toppen