Mentorscirklar

Zoomlänk till cirklarna:
https://us06web.zoom.us/j/83337376676?pwd=YXRVZnVqTkFQb0FaQWZhRUFVWUFRQT09

Cirklarna är ett sätt att nätverka och lära av varandra. Varannan torsdag, med start den 19 januari, kommer alla medlemmar ha möjlighet att koppla upp sig mot Zoom för att diskutera och utbyta erfarenheter i olika ämnen.

Varje gång börjar vi med en kort inledning och skapar sedan kvällens agenda tillsammans. Vi diskuterar i mindre grupper, ibland samma fråga, ibland fördelas de olika frågorna på grupperna. Deltagarna väljer grupp utifrån eget intresse. De viktigaste insikterna noteras i ett dokument och sedan sammanfattar vi kvällen tillsammans.

Träffarna börjar kl 17:30 och slutar kl 19:00. Samma Zoomlänk kan användas till alla cirklar. Ingen anmälan behövs. OBS, du får bäst utbyte av din tid om du sitter vid datorn och inte kopplar upp dig när du är på språng.

Kommande träffar våren 2023

25/5 2023 – Förvaltningswebben
Hur funkar det att jobba med förvaltningen av våra nät med hjälp av Förvaltningswebben?

Tidigare träffar 2023

11/5 2023 – Utsättning och ledningsvisning
Hur jobbar vi med utsättning? Vad kostar det? Hur arbetar  ni med ledningskollen?

27/4 2023 – Hur hittar vi affärerna som föreningen behöver för att utvecklas? Hur hittar vi affärerna som föreningen behöver för att utvecklas? Vilka visioner har er förening? Vilka möjligheter finns det? Vi diskuterar och bollar idéer och tankar om vad föreningen skulle kunna göra förutom att driva ett bredbandsnät.

13/4 2023 – KO-avtal
I medlemsenkäten framkommer det att många har frågor och funderingar kring sin KO. Hur ser avtalen ut? Vad ska man tänka på inför upphandling? Vad kan vi tipsa varandra om för att få ut det bästa av våra avtal?

30/3 2023 – Hur använder vi vårt bredbandsnät?
Hur använder vi vårt bredbandsnät? Vilken nytta har ni av bredbandsnätet, förutom internet, tv och telefoni? Vad mer kan nätet användas till? Vi delar erfarenheter och spånar idéer för hur den resurs vi har skapat kan användas maximalt.

16/3 2023 – Hur tar vi hand om nya styrelseledamöter?
Vad gör ni i er förening för att få med nya ledamöter, utveckla kompetensen och samla kraften i styrelsen? Vi delar erfarenheter och berättar om den nya styrelseutbildning som Byanätsforum tagit fram.

2/3 2023 – PTS Samråd, hur gör man?
Vi hjälps åt med att förstå hur man hanterar portalen, hur man kan tänka kring de byggnader som finns inom föreningens område och annat kopplat till samrådet som pågår just nu.

16/2 2023 – Vilken uppgift och vilket mandat har egentligen en valberedning?

2/2 2023 – En kväll för kassörer – Hur jobbar du med årsredovisningen?

19/1 – Tema Bredbandsstöd
Har er förening sökt stöd och fått eller inte fått? Har er förening funderingar på att söka nästa gång? Hur tänker du om regelverk, ansökningsförfarande, bredbandskartläggning eller annat som rör bredbandsstödet? Vi delar erfarenheter och kanske vi hittar något som behöver diskuteras med PTS.

Rulla till toppen