Mentorscirklar

Zoomlänk till cirklarna:
https://us06web.zoom.us/j/81783904880?pwd=Z1FkTGw4bHNKQTQ1QXcrSUd5cDNPZz09

Cirklarna är ett sätt att nätverka och lära av varandra. Varannan torsdag, med start den 19 januari, kommer alla medlemmar ha möjlighet att koppla upp sig mot Zoom för att diskutera och utbyta erfarenheter i olika ämnen.

Varje gång börjar vi med en kort inledning och skapar sedan kvällens agenda tillsammans. Vi diskuterar i mindre grupper, ibland samma fråga, ibland fördelas de olika frågorna på grupperna. Deltagarna väljer grupp utifrån eget intresse. De viktigaste insikterna noteras i ett dokument och sedan sammanfattar vi kvällen tillsammans.

Träffarna börjar kl 18:00 och slutar kl 19:30. Samma Zoomlänk kan användas till alla cirklar. Ingen anmälan behövs. OBS, du får bäst utbyte av din tid om du sitter vid datorn och inte kopplar upp dig när du är på språng.

Kommande träffar hösten 2023

16/11 2023 – Effektivt och engagerat styrelsearbete
Vilka förutsättningar behövs för att få styrelsearbetet effektivt men ändå engagerat.

30/11 2023 – Utveckla vårt fibernät! Men hur?
Hur kan man utveckla fibernätet?

Tidigare träffar 2023

2/11 2023 – Förvaltningsplan
Hur ser förvaltningsplanerna ut i våra föreningar? Har vi årsplaner för nästa år? Funkar de tillsammans?

19/10 2023 – Finansiering
Arbetet i föreningen kan delas in i två delar: 1. Att se till att nätet levererar det som efterfrågas och håller en god standard enligt gällande kvalitetskrav. 2. Att föreningen förvaltas så att delägarna är informerade, engagerade och kan fatta bra beslut om det de äger tillsammans.
För att få allt det här arbetet utfört så behövs en långsiktig finansiering. Hur har ni löst detta i er förening? Vi diskuterar för- och nackdelar med olika finansieringslösningar och/eller ideella insatser.

5/10 2023 – Efteranslutningar
Hur hanterar vi efteranslutningar och utbyggnadsprojekt?

21/9 2023 – Morgondagens internetanvändare
Morgondagens internetanvändare – vad vill de ha? Öppen fiber eller gruppavtal?

7/9 2023 – Information, hur och när? (Inställd)
Hur arbetar vi med information till medlemmar och kunder?

25/5 2023 – Förvaltningswebben
Hur funkar det att jobba med förvaltningen av våra nät med hjälp av Förvaltningswebben?

11/5 2023 – Utsättning och ledningsvisning
Hur jobbar vi med utsättning? Vad kostar det? Hur arbetar  ni med ledningskollen?

27/4 2023 – Hur hittar vi affärerna som föreningen behöver för att utvecklas? Hur hittar vi affärerna som föreningen behöver för att utvecklas? Vilka visioner har er förening? Vilka möjligheter finns det? Vi diskuterar och bollar idéer och tankar om vad föreningen skulle kunna göra förutom att driva ett bredbandsnät.

13/4 2023 – KO-avtal
I medlemsenkäten framkommer det att många har frågor och funderingar kring sin KO. Hur ser avtalen ut? Vad ska man tänka på inför upphandling? Vad kan vi tipsa varandra om för att få ut det bästa av våra avtal?

30/3 2023 – Hur använder vi vårt bredbandsnät?
Hur använder vi vårt bredbandsnät? Vilken nytta har ni av bredbandsnätet, förutom internet, tv och telefoni? Vad mer kan nätet användas till? Vi delar erfarenheter och spånar idéer för hur den resurs vi har skapat kan användas maximalt.

16/3 2023 – Hur tar vi hand om nya styrelseledamöter?
Vad gör ni i er förening för att få med nya ledamöter, utveckla kompetensen och samla kraften i styrelsen? Vi delar erfarenheter och berättar om den nya styrelseutbildning som Byanätsforum tagit fram.

2/3 2023 – PTS Samråd, hur gör man?
Vi hjälps åt med att förstå hur man hanterar portalen, hur man kan tänka kring de byggnader som finns inom föreningens område och annat kopplat till samrådet som pågår just nu.

16/2 2023 – Vilken uppgift och vilket mandat har egentligen en valberedning?

2/2 2023 – En kväll för kassörer – Hur jobbar du med årsredovisningen?

19/1 – Tema Bredbandsstöd
Har er förening sökt stöd och fått eller inte fått? Har er förening funderingar på att söka nästa gång? Hur tänker du om regelverk, ansökningsförfarande, bredbandskartläggning eller annat som rör bredbandsstödet? Vi delar erfarenheter och kanske vi hittar något som behöver diskuteras med PTS.

Rulla till toppen