Företrädarskap

Eftersom bredbandsföreningarna runt om i landet ofta drivs av helt ideella krafter och att det är stora avstånd rent geografiskt är det svårt att tala med en enad röst gentemot politiker, leverantörer, media etc. Därför har riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion, LRF och Svenska Stadsnätsföreningen beslutat att genom Byanätsforum försöka vara den enade rösten.

Vi tror nämligen att det är viktigt att det engagemang och den samhällstjänst som bredbandsföreningar visar och erbjuder är något som måste lyftas om och om igen.

Byanätsforums kansli kommer att delta på olika nationella och regionala konferenser för att berätta om Byanätsforums verksamhet och om hur våra medlemmar arbetar för att leverera snabbt bredband till byar och samhällen. Vi kommer även att försöka lyfta frågan om bredband på landsbygden i media och gentemot beslutsfattare på olika positioner.

Vi vill även främja en god dialog och ett gott samarbetsklimat mellan bredbandsföreningar och operatörer, organisationer och myndigheter.

Rulla till toppen