KONTAKT.

Välkommen att kontakta oss på Byanätsforums kansli.

Har du frågor som rör rådgivning till din bredbandsförenings utvecklingsarbete? Det kan handla om frågor som rör styrelsens arbete, skattefrågor, markrättsfrågor eller annat. Kontakta först Helpdesk så slussar vi er vidare till rätt rådgivare för den aktuella frågan:

Telefon: 010-479 77 42
E-post: byanatsforum@helasverige.se

För övriga frågor som rör Byanätsforums arbete kan du kontakta Anna Johansson som är ledare för Byanätsforum.

Övriga kansliresurser

Johan Larsson, Byanätsforum

Johan Larsson
Resurs Coompanion

Niklas Bergman, Expert Resurseffektivisering, Miljö och Energi, Lantbrukarnas Riksförbund

Niklas Bergman
Resurs LRF

Gun Fahlander, Byanätsforum

Gun Fahlander
Resurs Ekonomi

Byanätsforums kansli arbetar dessutom i nära samarbete med Magnus Andersson på Föreningsjuristen.

Styrelsen

Byanätsforums verksamhet styrs ytterst av vår styrelse med representanter för bredbandsföreningar samt de fyra samarbetsorganisationerna. Ledamöterna i styrelsen är:

  • Eva Andersson, Bredband Bro
  • Terese Bengard (ordf), Riksorg. Hela Sverige ska leva
  • Mikael Bäckström, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Mårten Edberg, Tavelsjö Byanät
  • Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen
  • Ewa Engdahl, Coompanion
  • Ingela Eriksson, Väring Sydost Fiber samt Skövdebygdens Fibersamverkan
  • Börje Green, Silpinge Fiber
  • Eiwor Backelund Jacobsson (vice ordf), Forshällabygden Fiber

Till stöd för styrelsen finns även en referensgrupp med dessa ledamöter:

  • Nicklas Liss-Larsson, Bredbandsforum och PTS
Scroll to Top