KONTAKT.

Välkommen att kontakta oss på Byanätsforum.

Har du frågor som rör rådgivning till din bredbandsförenings utvecklingsarbete? Det kan handla om frågor som rör er styrelses arbete, skattefrågor, markrättsfrågor eller annat. Kontakta först Helpdesk så slussar vi er vidare till rätt rådgivare för den aktuella frågan.

För övriga frågor som rör Byanätsforums arbete kan du kontakta kansliet och Mikael Carlsson Kerstell, verksamhetsledare, eller Helena Winter, kommunikatör.

Telefon helpdesk: 010-641 10 28
Telefon kansli: 010-641 10 28

E-post: kansliet@byanatsforum.se

Mikael Carlsson Kerstell, Byanätsforum

Mikael Carlsson Kerstell
Verksamhetsledare

Helena Winter

Helena Winter
Kommunikatör/Administratör

Övriga kansliresurser

Anna Johansson, Hela Sverige ska leva

Anna Johansson
Resurs Hela Sveriges ska leva

Johan Larsson, Byanätsforum

Johan Larsson
Resurs Coompanion

Niklas Bergman, Expert Resurseffektivisering, Miljö och Energi, Lantbrukarnas Riksförbund

Niklas Bergman
Resurs LRF

Byanätsforums kansli arbetar dessutom i nära samarbete med Magnus Andersson på Föreningsjuristen.

Styrelsen

Byanätsforums verksamhet styrs ytterst av vår styrelse med representanter för bredbandsföreningar samt de fyra samarbetsorganisationerna. Ledamöterna i styrelsen är:

  • Eiwor Backelund Jacobsson (ordf.), Forshällabygden Fiber
  • Ewa Engdahl (vice ordf.), Coompanion
  • Mårten Edberg, Tavelsjö Byanät
  • Börje Green, Silpinge Fiber
  • Per Bennet, Gördalen Mörkret fiberförening
  • Ingela Eriksson, Väring Sydost Fiber samt Skövdebygdens Fibersamverkan
  • Britt-Louise Berndtsson, Riksorg. Hela Sverige ska leva
  • Ulrika Dennerborg, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen
Scroll to Top