Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Byanätsforums kansli.

Har du frågor som rör rådgivning till din bredbandsförenings utvecklingsarbete? Då ringer eller mejlar du till helpdesk:

Telefon: 010-479 77 42
E-post: byanatsforum@helasverige.se

För övriga frågor som rör Byanätsforums arbete kan du kontakta Anna eller Tommy som är projektledare för Byanätsforum.

Övriga kansliresurser

Magnus Andersson, Byanätsforum

Magnus Andersson
Resurs Coompanion

Gun Fahlander, Byanätsforum

Gun Fahlander
Resurs Ekonomi

Byanätsforums medarbetare

Rekrytering pågår
Resurs LRF

Styrgruppen

Byanätsforums verksamhet styrs ytterst av vår styrgrupp med representanter för de tre organisationerna som driver Byanätsforum. Ledamöterna i styrgruppen är:

  • Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
  • Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva
  • Jenny Kowalewski, Coompanion
  • Björn Galant, Lantbrukarnas Riksförbund

Till stöd för styrgruppen finns även en referensgrupp med dessa ledamöter:

  • Mattias Svanold, Bredbandsforum
  • Maria Sörman, Post- och telestyrelsen