Utveckla eller avveckla byanät

Utöka affärsverksamheten

Genom en utökad affärsverksamhet kan föreningar främja sina medlemmars ekonomiska intressen mer. Det kan då handla om att:

  • utöka marknaden
  • eller att utöka tjänsterna… (Läs mer)

Samverka med andra

Föreningar kan även utvecklas organisatoriskt. Det finns föreningar som utvecklar en samverkan… (Läs mer)

Fusionera

Föreningar kan slås ihop genom fusioner. En fusion innebär enkelt uttryckt att två eller fler föreningar blir en förening. Det kan ske på två sätt:

  • genom absorption
  • eller genom kombination… (Läs mer)

Avveckla

Avveckling av en förening blir ofta en konsekvens av att medlemmarna vill sälja nätet till någon annan aktör. Det vanligaste sättet att avveckla, upplösa, en ekonomisk förening är:

  • genom likvidation men även
  • genom avveckling utan likvidation
  • eller avveckling genom konkurs… (Läs mer)

 

Rulla till toppen