Samverka med andra

Föreningar kan även utvecklas organisatoriskt. Det finns föreningar som utvecklar en samverkan. Många gör det på ett informellt plan, som att träffas och utbyta erfarenheter. Men en del gör det också i en mer formell organisering. På vissa håll finns olika exempel på ”paraplyorganisering”, det vill säga att föreningar bildar en gemensam förening.

I en gemensam förening kan föreningarna lösa gemensamma angelägenheter. Om de gemensamma angelägenheterna handlar om att tillhandahålla tjänster och service till medlemsföreningarna så kan föreningarna gå ihop i en ekonomisk förening som exempelvis föreningarna i fibersamverkan.se har gjort.

Tillbaka till ”Utveckla eller Avveckla byanät”