Samverka med andra

Föreningar kan även utvecklas organisatoriskt. Det finns föreningar som utvecklar en samverkan. Många gör det på ett informellt plan, som att träffas och utbyta erfarenheter. Men en del gör det också i en mer formell organisering. På vissa håll finns olika exempel på ”paraplyorganisering”, det vill säga att föreningar bildar en gemensam förening.

I en gemensam förening kan föreningarna lösa gemensamma angelägenheter. Om de gemensamma angelägenheterna handlar om att tillhandahålla tjänster och service till medlemsföreningarna så kan föreningarna gå ihop i en ekonomisk förening som exempelvis föreningarna i fibersamverkan.se har gjort.

Andra exempel är Västfiber, Fibernät Gotland eller Säffle Landsbygdsnät som samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. I Säffle har även flera föreningar gått samman genom så kallad fusion. Kontakta vår helpdesk om ni vill ha råd i processen mot paraplyförening eller fusion.

Byanätsforums kansli håller även samman en grupp av representanter från olika paraplyföreningar runt om i Sverige som har möte ungefär en gång per kvartal. Där diskuterar man frågor som rör paraplyföreningar och delar erfarenheter med varandra.

Sju tips för samverkan mellan föreningar

Avtal om samarbete

Byanätsforum har även tagit fram en avtalsmall för samarbeten mellan bredbandsföreningar. Den är bra att använda i de fall som ni inte vill gå samman eller bildas en egen förening eller liknande för samarbetet men ändå få ned på pränt vad samarbetet handlar om och de olika parternas skyldigheter och rättigheter.

Ladda ner: Byanätsforums samarbetsavtal mellan bredbandsföreningar

Tillbaka till ”Utveckla eller Avveckla byanät”

Rulla till toppen