Bli medlem.

Alla föreningar och andra organisationer som vill och kan förväntas bidra till att fullfölja föreningens syfte är välkomna som medlemmar i Byanätsforum ideell förening.

Syfte

Byanätsforum ideell förening är en nationell intresseförening som verkar för lokalt ägda bredbandsnät i hela Sverige, så kallade byanät. Föreningen ska stödja bredbandsföreningar, byalag eller andra grupper som vill bygga egna bredbandsnät i hela processen från idé till drift och utveckling.

Medlemsavgift

OBS! För 2021 tas inga medlemsavgifter ut utan först från 1 januari 2022.

Medlemskategori Årsavgift
Bredbandsföreningar 200 kr + 1 kr per aktiv anslutning och år
Paraplyföreningar eller motsvarande 200 kr per år
Övriga medlemmar 200 kr per år

Varje år i januari skickas en digital årsfaktura ut till Byanätsforum ideell förenings medlemmar. Medlemmarna ansvarar för att senast sista november varje år meddela Byanätsforum ideell föreningen om antalet anslutningar förändrats under året. Nyblivna medlemmar betalar endast för årets återstående månader. Exempel: för de som blir medlemmar 1 augusti blir avgiften 5/12 av årsavgiften (fem månader medlemskap), dock lägst 100 kr.

Avsluta medlemskap

Du begär att få avsluta ditt medlemskap genom att skicka ett mejl till byanatsforum@helasverige.se där du anger föreningens namn och gärna också anledningen till varför du vill lämna Byanätsforum ideell förening.

Bli medlem i Byanätsforum ideell förening

  • (Lämna blank om föreningen är under bildande.)
  • Välj "Hela Sverige" om ni företräder en nationell organisation.
  • Lämna tomt om ni företräder en paraplyförening eller motsvarande alternativt annan organisation.
    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter sparas hos Byanätsforums kansli så länge medlemskapet är aktivt eller fram till den dag då jag vill återkalla samtycket, ändra mina uppgifter eller avsluta medlemskapet. Mer information finns på sidan "Integritetspolicy".
    Genom att kryssa för rutan ovan har du även möjlighet att prenumerera på Byanätsforums olika nyhetsutskick. Du bekräftar då också att dina personuppgifter förs över till Ungapped som hanterar våra prenumerationslistor. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken längst ner i nyhetsutskicket.
Scroll to Top