Initiera.

En byanätsprocess kan inledas på flera olika sätt, det kan till exempel vara ett sockenråd, en enskild person eller en kommun som initierar arbetet. Den eller de som vill få igång en sådan process bör först skanna av lite grundläggande förutsättningar som om det finns närliggande stamledning att ansluta ett byanät till, eller om det finns andra som redan planerar att bygga ut nät i området. Sådan information kan man troligen få av någon kommunal fibersamordnare eller regional bredbandskoordinator. De regionala bredbandskoordinatorerna har i uppdrag att samordna och effektivisera bredbandsutbyggnaden.

Gå också med i den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen som “blivande ledningsägare” och skapa bevakningsområden och samordningsärenden. På detta sätt kan ni hitta möjligheter att samordna era grävarbeten med andra och spara pengar.

Det kan också vara lämpligt att hämta en del allmän information om byanätsprocessen, som du finner i broschyrerna Bredband på landsbygden och Fiberhandboken (länk till sida med handbok och bilagor). Det kan också vara lämpligt att undersöka förutsättningarna att få investeringsstöd. Information om stöd från landsbygdsprogrammet finner du hos din länsstyrelse eller det statliga stödet hos Post- och telestyrelsen. Även när det gäller finansieringsstöd är det bra att stämma av med den kommunala och/eller regionala bredbandskoordinatorn. I vissa fall finns det kommunala eller regionala finansieringsstöd också.

Prata med likasinnade

Att ta kontakt med befintliga bredbandsföreningar i närområdet för att få tips och erfarenhet av deras process kan också vara givande.

En initialt viktig del är också att det finns ett allmänt intresse i byn av att få tillgång till fiber. Detta intresse kan undersökas genom utskick eller att arrangera någon typ av ”stormöte”. Till ett sådant möte kan det vara bra att bjuda in personer som kan ge information om teknik, funktion, finansiering och organisering. Det kan exempelvis vara en bredbandskoordinator, någon från länsstyrelsen, kommunen, kommunikationsoperatör, Coompanion och eller en befintlig förening i närområdet.

Om det vid ett sådant möte visar sig att det finns ett intresse av att arbeta vidare med att utreda förutsättningarna för ett byanät är det lämpligt att mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp till fortsatt utredning. Denna arbetsgrupp bör bestå av personer med olika kompetenser. Kompetenser som är lämpliga att kombinera är erfarenheter inom ekonomi, organisering, föreningsarbete, avtal och markentreprenad. Finns det någon med kunskap inom just fiberteknik är det givetvis bra. Arbetsgruppens uppdrag är att göra en förstudie.

Tillbaka till ”Starta byanät”

Scroll to Top