Nyheter

Ny mall för förvaltningsplaner.

Byanätsforum har med hjälp av Magnus Andersson på Föreningsjuristen tagit fram en mall för förvaltningsplaner. – I arbetet med att ta fram denna exempelmall har vi försökt få en bred förankring och tagit till oss rekommendationer från bredbandsföreningar, myndigheter och branschorganisationer, säger Magnus Andersson.

iNSIDE ett dokumentations- och informationssystem från Hawkeye Computing

Webbinarium om iNSIDE #3.

Den 17 juni genomför Byanätsforum det tredje i serien med webbinarier där vi tittar närmare på dokumentations- och informationssystemet iNSIDE från Hawkeye Computing. Temat denna gång är planerings- och marknadsrollens användning av systemet.

Ramdala flygfoto

Rapport lyfter konsekvenserna av utebliven fiberutbyggnad.

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande bredband. En ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.

Installation av fiber

PTS underlättar för bredbandsföreningar.

Post- och telestyrelsen har nu presenterat underlaget för årets utlysning av deras bredbandsstöd. En viktig nyhet är att bredbandsföreningars insatser numera är stödberättigade. – Vi är tacksamma att myndigheten har lyssnat på oss och att våra medlemmar i år ska kunna söka stöd för fortsatt bredbandsutbyggnad, säger Anna Johansson, ledare för Byanätsforum.

Scroll to Top