Nyheter

Bredbandsupproret

Skriv under Bredbandsuppropet.

I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt namninsamlingen Bredbandsuppropet.

Engagera era medlemmar.

I en förening är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar firma utåt. Men det betyder inte att det är styrelsen som bestämmer allt och ska utföra alla arbetsuppgifter.

Det är fantastiskt att vara med i en förening.

Människor har i alla tider samarbetat i både mindre och större sammanhang. Redan på 1200-talet hittar vi kooperativliknande verksamheter och på 1800-talet finner vi de första etablerade kooperativa sammanslutningarna i form av ekonomiska föreningar.  I nutid finns flera exempel på både mindre och större föreningar som till exempel HSB, Folksam och Länsförsäkringar för att nämna …

Det är fantastiskt att vara med i en förening. Läs mer »

Ny kompletterande lag angående stämmor.

Tidigare har riksdagen beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar tillfälligt kan frångå förekommande begränsningar gällande medlemmars möjligheter att utse ombud samt att poströster får tillämpas även om stadgarna inte anger det. De reglerna har dock utgått från att stämman har en fysisk plats men att medlemmarna ges alternativa möjligheter för sitt deltagande.

Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag.

Med bara några dagars mellanrum ger regeringen två skilda uppdrag till två olika myndigheter efter hårt arbete från Byanätsforums sida. Det är Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen som ska underlätta för stödmottagarna efter de nya direktiven. – Det känns mycket bra att departementen har tagit till sig av vår kritik av de olika stödmodellerna och …

Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag. Läs mer »

Ordförande tar beslut

Ny lag underlättar för årsstämmor.

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av Covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

Scroll to Top