Nyheter

Mer pengar till bredbandsstöd – men mer behövs.

Idag meddelar regeringen att de ska tillföra ytterligare 2,2 miljarder kronor till Post- och telestyrelsens bredbandsstöd fram till och med 2025. 1,4 miljarder av de pengarna ska utlysas redan under 2021. –  I vår uppföljning av regeringens bredbandsstrategi har vi konstaterat att det fortsatt krävs stora investeringar för att ge alla hushåll och företag möjlighet …

Mer pengar till bredbandsstöd – men mer behövs. Läs mer »

Budgetarbete

Nytt bredbandsstöd ej anpassat för byanät.

Byanätsforum har arbetat intensivt med det nya bredbandsstödet. Allt sedan det presenterades för snart ett år sedan då det stod klart att föreningar skulle få svårt att söka. – Vi såg en ljusning under våren eftersom Post- och Telestyrelsen gjorde vissa justeringar men vi blev under sommaren uppmärksammade på ett stort problem kopplat till den …

Nytt bredbandsstöd ej anpassat för byanät. Läs mer »

Bredbandsupproret

Skriv under Bredbandsuppropet.

I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt namninsamlingen Bredbandsuppropet.

Engagera era medlemmar.

I en förening är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar firma utåt. Men det betyder inte att det är styrelsen som bestämmer allt och ska utföra alla arbetsuppgifter.

Det är fantastiskt att vara med i en förening.

Människor har i alla tider samarbetat i både mindre och större sammanhang. Redan på 1200-talet hittar vi kooperativliknande verksamheter och på 1800-talet finner vi de första etablerade kooperativa sammanslutningarna i form av ekonomiska föreningar.  I nutid finns flera exempel på både mindre och större föreningar som till exempel HSB, Folksam och Länsförsäkringar för att nämna …

Det är fantastiskt att vara med i en förening. Läs mer »

Scroll to Top