Nyheter

Förslag till nytt bredbandsstöd överlämnat.

Idag överlämnade Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom myndighetens förslag till nytt bredbandsstöd. Mottagare var digitaliseringsminister Anders Ygeman. – Nu när vi läst igenom förslaget lite snabbt verkar det tyvärr som att det blir svårt för nya föreningar att bildas med hjälp av det nya stödet, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Sensorer gör jobbet när våra prylar kopplas upp.

De fungerar som digitala arbetare ute på fältet, och kan spara dig både tid och pengar. Sensorer spelar huvudrollen i sakernas internet, IoT, och inom några år kan de vara på plats i vår vardag.  – Fiberföreningarna har alla möjligheter att vara med i utvecklingen och utöka sin existens, säger Marcus Ternstedt, vd på företaget …

Sensorer gör jobbet när våra prylar kopplas upp. Läs mer »

Nytt verktyg mäter internetuppkopplingens kvalitet.

Digitaliseringen ställer höga krav på vår internetinfrastruktur. Men för att veta om en internetförbindelse lever upp till kraven behöver den kunna mätas utifrån en överenskommen definition.  – Vårt mål är att implementera ett mätverktyg så att de som upphandlar internetaccess också kan verifiera att de får det de betalar för, säger Anna Caracolias på Internetstiftelsen.

Digital tillgänglighet i byanäten.

Allt mer av samhällets service blir digitaliserat. När det handlar om samhällsviktiga tjänster såsom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård eller elmätning med mera är byanäten en möjliggörare för att de tjänsterna ska kunna erbjudas alla invånare i hela Sverige. – Vi bedömer digital tillgänglighet som att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter oavsett vem …

Digital tillgänglighet i byanäten. Läs mer »

Webbinarium om Markavtal och intrångsersättningar.

Torsdagen den 28 november klockan 17:00 arrangerar Byanätsforum sitt nästa webbinarium. Som vanligt blir det en bra blandning mellan experter och föreningsföreträdare och tid för frågor. – Det här är ämnen som berör alla bredbandsföreningar och det kommer bli intressant att få med företrädare för både markägarna genom LRF och företrädare för byanäten för information …

Webbinarium om Markavtal och intrångsersättningar. Läs mer »

Scroll to Top