Nyheter

Webbinarium om Markavtal och intrångsersättningar.

Torsdagen den 28 november klockan 17:00 arrangerar Byanätsforum sitt nästa webbinarium. Som vanligt blir det en bra blandning mellan experter och föreningsföreträdare och tid för frågor. – Det här är ämnen som berör alla bredbandsföreningar och det kommer bli intressant att få med företrädare för både markägarna genom LRF och företrädare för byanäten för information …

Webbinarium om Markavtal och intrångsersättningar. Läs mer »

Fördelar med fiber enligt ny rapport.

Onsdagen den 6 november arrangerade Byanätsforum tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen, LRF och Hela Sverige ska leva ett seminarium i riksdagen om bredband på landsbygden. Avstamp gjordes ur en ny rapport från det statliga forskningsinstitut RISE som jämför fiber och trådlösa alternativ. – Byanätsforum är teknikneutrala och vi ser att trådlösa tekniker* är viktiga som komplement …

Fördelar med fiber enligt ny rapport. Läs mer »

Byanätsforum tipsar hur man bildar en paraplyförening

Sju tips för samverkan mellan föreningar.

För några månader sedan bildade Byanätsforum en särskild grupp för så kallade paraplyföreningar eller andra samverkansformer mellan bredbandsföreningar. Det är tydligt att sådana här initiativ är viktiga för att stärka föreningarna och Byanätsforum ser gärna att mer av samverkan sker. – Det finns så många olika områden som föreningarna har nytta av en mer formell …

Sju tips för samverkan mellan föreningar. Läs mer »

Robust fiber – vad man ska tänka på vid grävarbete och förläggning.

Vid förläggning av kanalisation för fiber finns olika metoder att tillgå. I princip finns två huvudinriktningar. Schaktfria metoder och metoder för traditionell schakt. I de allra flesta projekt så används alltid en kombination av dessa metoder. Metodvalet är bland annat beroende på vilken typ av mark som finns i området, markägarens regelverk och tillgång till …

Robust fiber – vad man ska tänka på vid grävarbete och förläggning. Läs mer »

Robust fiber – vad man ska tänka på vid anläggning av Site och Nod.

Vid etablering av Siter och Noder för fiberinfrastruktur så finns det ett antal minikrav som behöver tas hänsyn till. Ursprung och skäl till kraven baseras på att kunna bistå med robust och säker digital infrastruktur till samhällsviktiga tjänster och för tjänsteleveranser av konsument, företag och operatörstjänster. Kraven styrs av kunders efterfrågan på tillgänglighet, men även …

Robust fiber – vad man ska tänka på vid anläggning av Site och Nod. Läs mer »

Ledningskollen – tjänsten som skyddar, sparar och underlättar.

Ledningskollen startades för tio år sedan med syfte att minska antalet avgrävningar. I dag är fler än 1000 ledningsägare med. För de allra flesta som planerar att göra markarbeten är det självklart att använda tjänsten för att undvika att skada ledningar. För ett byanät finns många skäl att använda Ledningskollen – gärna redan innan nätet …

Ledningskollen – tjänsten som skyddar, sparar och underlättar. Läs mer »

Scroll to Top