Nyheter

Engagera era medlemmar.

I en förening är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar firma utåt. Men det betyder inte att det är styrelsen som bestämmer allt och ska utföra alla arbetsuppgifter.

Det är fantastiskt att vara med i en förening.

Människor har i alla tider samarbetat i både mindre och större sammanhang. Redan på 1200-talet hittar vi kooperativliknande verksamheter och på 1800-talet finner vi de första etablerade kooperativa sammanslutningarna i form av ekonomiska föreningar.  I nutid finns flera exempel på både mindre och större föreningar som till exempel HSB, Folksam och Länsförsäkringar för att nämna …

Det är fantastiskt att vara med i en förening. Läs mer »

Ny kompletterande lag angående stämmor.

Tidigare har riksdagen beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar tillfälligt kan frångå förekommande begränsningar gällande medlemmars möjligheter att utse ombud samt att poströster får tillämpas även om stadgarna inte anger det. De reglerna har dock utgått från att stämman har en fysisk plats men att medlemmarna ges alternativa möjligheter för sitt deltagande.

Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag.

Med bara några dagars mellanrum ger regeringen två skilda uppdrag till två olika myndigheter efter hårt arbete från Byanätsforums sida. Det är Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen som ska underlätta för stödmottagarna efter de nya direktiven. – Det känns mycket bra att departementen har tagit till sig av vår kritik av de olika stödmodellerna och …

Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag. Läs mer »

Ordförande tar beslut

Ny lag underlättar för årsstämmor.

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av Covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

Rådgivarna är redo.

Byanätsforum har med hjälp av Coompanion byggt upp ett rådgivarnätverk med rådgivare specialutbildade för att stötta bredbandsföreningar. Alla föreningar som är medlemmar i Byanätsforum får ta del av rådgivningen helt gratis. – Vi är redo att ta emot våra medlemmars frågor för att sedan slussa vidare till rätt rådgivare, säger Anna Johansson som är en …

Rådgivarna är redo. Läs mer »

Möte med regeringskansliet.

Onsdagen den 25 mars var Byanätsforum inbjudna till regeringskansliet för att tala om det nya bredbandsstödet. I gruppen fanns representanter från olika bredbandsföreningar samt Byanätsforums kansli. – Jag tror att de som fattar beslut fick bättre insikt i hur det funkar att driva en bredbandsförening, säger Torbjörn Nordgren som var en av deltagarna.

Hälften av landsbygdsborna har bredband.

Idag presenterade Post- och Telestyrelsen sin årliga bredbandskartläggning. Den visar att landsbygderna fortfarande ligger långt efter tätorterna. – Bredbandsstrategins mål säger att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast detta år och det kommer inte att nås, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Scroll to Top