Nyheter

Rådgivarna är redo.

Byanätsforum har med hjälp av Coompanion byggt upp ett rådgivarnätverk med rådgivare specialutbildade för att stötta bredbandsföreningar. Alla föreningar som är medlemmar i Byanätsforum får ta del av rådgivningen helt gratis. – Vi är redo att ta emot våra medlemmars frågor för att sedan slussa vidare till rätt rådgivare, säger Anna Johansson som är en …

Rådgivarna är redo. Läs mer »

Möte med regeringskansliet.

Onsdagen den 25 mars var Byanätsforum inbjudna till regeringskansliet för att tala om det nya bredbandsstödet. I gruppen fanns representanter från olika bredbandsföreningar samt Byanätsforums kansli. – Jag tror att de som fattar beslut fick bättre insikt i hur det funkar att driva en bredbandsförening, säger Torbjörn Nordgren som var en av deltagarna.

Hälften av landsbygdsborna har bredband.

Idag presenterade Post- och Telestyrelsen sin årliga bredbandskartläggning. Den visar att landsbygderna fortfarande ligger långt efter tätorterna. – Bredbandsstrategins mål säger att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast detta år och det kommer inte att nås, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Inför kommande stämmor.

Nu närmar sig de årliga föreningsstämmorna för många av Byanätsforums medlemmar. Här kommer några tips på saker att tänka på inför och under stämmorna. – Skulle det till exempel finnas regler i föreningens stadgar som strider mot lagen så gäller inte längre de reglerna, tipsar Magnus Andersson från Byanätsforums kansli.

Förslag till nytt bredbandsstöd överlämnat.

Idag överlämnade Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom myndighetens förslag till nytt bredbandsstöd. Mottagare var digitaliseringsminister Anders Ygeman. – Nu när vi läst igenom förslaget lite snabbt verkar det tyvärr som att det blir svårt för nya föreningar att bildas med hjälp av det nya stödet, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Sensorer gör jobbet när våra prylar kopplas upp.

De fungerar som digitala arbetare ute på fältet, och kan spara dig både tid och pengar. Sensorer spelar huvudrollen i sakernas internet, IoT, och inom några år kan de vara på plats i vår vardag.  – Fiberföreningarna har alla möjligheter att vara med i utvecklingen och utöka sin existens, säger Marcus Ternstedt, vd på företaget …

Sensorer gör jobbet när våra prylar kopplas upp. Läs mer »

Nytt verktyg mäter internetuppkopplingens kvalitet.

Digitaliseringen ställer höga krav på vår internetinfrastruktur. Men för att veta om en internetförbindelse lever upp till kraven behöver den kunna mätas utifrån en överenskommen definition.  – Vårt mål är att implementera ett mätverktyg så att de som upphandlar internetaccess också kan verifiera att de får det de betalar för, säger Anna Caracolias på Internetstiftelsen.

Scroll to Top