Nyheter

Camilla Olsson, Coompanion och Robert Karlsson, Skredsviks Fiber

Byanätsforums rådgivare väntar på dina frågor.

Medlemsföreningar i Byanätsforum har möjlighet att få stöd och rådgivning utan att det kostar föreningen något. Skredsviks fiber är en av de föreningar som tagit del av detta. – Vi kan absolut rekommendera andra att ta del av Byanätsforums och Coompanions rådgivning, säger Robert Karlsson, ordförande för Skredsviks Fiber.

Bengt Adlén, Jörgen Nordman och Jimmy Persson talar på Byanätsforums webbinarium 25 april.

Webbinarium om säkerhet och robusthet.

Byanätsforums andra webbinarium kommer att lägga tyngdpunkten på arbetet med säkerhet, robusthet och redundans i våra byanät. Den 25 april klockan 17:00 kan du få mer information från Robust Fiber, Ledningskollen samt Förängsudden Fiber. – Jag kommer att berätta hur byanät kan använda Ledningskollen för att skydda ledningar och underlätta egen och andras utbyggnad av …

Webbinarium om säkerhet och robusthet. Läs mer »

Gotland var första region att bli helt fibrerat 2017.

Paraplyföreningen som vill verka underifrån.

Fibernät Gotland är en så kallad paraplyförening vars enda syfte är att stötta sina medlemsföreningar i olika processer. Det kan handla om gemensamma avtal, utbildningar och andra samarbeten. – Paraply blir egentligen lite fel för vi vill ju inte vara över någon annan utan mer som ett kitt mellan föreningarna, säger ordföranden Mikael Carlsson Kerstell.

Utvärdering av bredbandsstödet klar.

Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har haft i uppdrag att utvärdera bredbandsstödet i innevarande programperiod. Nu är rapporten klar och inskickad till Jordbruksverket. – I maj kommer den att finnas på Jordbruksverkets webbplats i sin helhet men vi kan redan nu dela med oss av sammanfattningen, säger Yvonne Gunnarsdotter, universitetslektor på …

Utvärdering av bredbandsstödet klar. Läs mer »

Börje Green, Silpinge Fiber

Uppkopplat – Silpinge Fiber.

Kraftsamling gav bredband Några eldsjälar bildade en ekonomisk förening oktober 2014 för att förverkliga ett fibernät inom ett avgränsat område. Ingen i föreningens interimistiskt valda styrelse hade kunskap eller erfarenhet över hur detta skulle gå till. Inledningsvis besöktes alla fastighetsägare för att teckna fastighetsavtal och markupplåtelseavtal. En konsult anlitades på rekommendation av kommunen för att …

Uppkopplat – Silpinge Fiber. Läs mer »

Scroll to Top