Nätverksträff för Kronoberg den 18/3

I januari höll vi från Byanätsforum ett möte för alla bredbandsföreningarna i Kronoberg, Blekinge och norra Skåne.

Vi bjuder nu alla intresserade föreningar till ett uppföljande möte med två huvudteman:

Bygga ut näten – Peter Kirsten berättar hur din förening kan få hjälp med att hitta vita fläckar nära ert befintliga område för att kunna bygga ut med PTS bredbandsstöd.
Robusthet – vi berättar om bra verktyg för att förvalta och utveckla ert nät
Under mötet får ni också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra bredbandsföreningar i din region och även få insikter i vad Byanätsforum kan bistå med i er verksamhet.

När: måndag den 18 mars kl 18-19:30

Var: digitalt via Byanätsforums Zoom

Anmälan: snarast till kansliet@byanatsforum.se

Välkomna att vara med på resan mot ett starkt nätverk för bredbandsföreningar i din region!

 

Rulla till toppen