Vi är vinnare i Högsta Förvaltningsdomstolen

Efter nästan ett års väntan kom den 20 februari äntligen domen i HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen. Till vår lycka, lättnad och glädje gick Skepplanda fiberförening, med uppbackning av Byanätsforum, PWC och Magnus Andersson på Föreningsjuristen vinnande ur tvisten med Skatteverket.

Mats Andersson, justitieråd på HFD säger i ett pressmeddelande från domstolen att:
– En obligatorisk medlemsinsats innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen och utgör inte ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen.

Det innebär att Skatteverkets ställningstagande från februari 2022 faller!

Bakgrund
Skatteverket kom med ett nytt ställningstagande i februari 2022 som ändrade reglerna och innebar att det skulle bli moms på själva insatsen till ekonomiska föreningar. Byanätsforum skickade genast en skrivelse till Skatteverket, som vägrade ändra sig. Därefter bad Byanätsforum om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som i början av 2023 beslutade enligt Skatteverkets ställningstagande. Tillsammans med Skepplanda fiberförening, som var en av alla föreningar som stod inför dilemmat att hantera detta nya regelverk, överklagades ärendet till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Vill du läsa mer om processen kan du göra det här.

Byanätsforum har hela tiden rekommenderat sina medlemmar att inte ta in moms på insatsen förrän ärendet är helt avslutat. Byanätsforum har i stället stöttat föreningarna i hur man ska hantera ovissheten genom till exempel förslag på avtal för att underlätta för alla parter i väntan på slutgiltig dom. Domen innebär att frågan är färdighanterad och vinsten har inneburit att enskilda medlemmar i fiberföreningar runt om i landet sparat tiotusentals kronor.

Läs hela domen här.

Rulla till toppen