Moms på kapitalinsatsen.

Detta har hänt i frågan kring ”moms på insatsen”.

16 juni

Byanätsforum uppdrar åt jurist att ta fram ett förslag på hur nya medlemmar kan hanteras nu när rättsläget är osäkert. Byanätsforums medlemmar kommer få förslaget utskickat till sig när man ber om det – kontakta kansliet eller rådgivningsfunktionen så får ni det.

10 juni

Byanätsforum hjälper en medlemsförening att skicka in en ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden. Där begär man svar på hur man ska hantera frågan om moms på kapitalinsatser i föreningen för tillkommande medlemmar. Byanätsforum och vår jurist har bistått med att ta fram underlaget till ansökan och kommer framöver även att bistå med juridisk hjälp vid ett eventuellt överklagande.

25 maj

Efter att Byanätsforum och Västfiber bearbetat tjänstemän i riksdagen ställs en skriftlig fråga av riksdagsman Mikael Larsson (C) till Finansminister Mikael Damberg. Frågan lyder: ”Avser ministern att ta några generella initiativ, t.ex. förslag till lagändringar, mot bakgrund av det som har anförts ovan om moms på insatskapital i ekonomiska föreningar?”. Finansministerns svar blir i princip att utrymmet för att ändra reglerna är begränsade och att det är Skatteverkets och domstolarnas sak att tillämpa befintliga regler.

Fråga och svar finns här.

27 april

Skatteverket svarar på skrivelsen med att brev där man argumenterar för att hålla fast vi ställningstagandet. Hela brevet finns här.

18 mars

Byanätsforum skickar brev till Skatteverkets rättsavdelning där vi motsätter oss det nya ställningstagandet samt argumenterar för att det ska dras tillbaka. Vi framför också att en ordentlig analys av konsekvenserna behöver göras innan ett eventuellt nytt ställningstagande tas fram. Hela skrivelsen kan du ta del av här.

Även de två paraplyföreningarna Västfiber och Fibernät Gotland skickar motsvarande skrivelser till Skatteverket.

15 februari

Skatteverket kommer med ett nytt ställningstagande med rubriken ”Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar, mervärdesskatt”. Diarienummer 8-1463487. Ställningstagande gäller inte retroaktivt så det avser endast tillkommande medlemmar efter 2022-02-15.
Hela ställningstagande finns här.

Scroll to Top