Utöka affärsverksamheten.

Genom en utökad affärsverksamhet kan föreningar främja sina medlemmars ekonomiska intressen mer. Det kan då handla om att utöka marknaden eller att utöka tjänsterna.

Utökning av marknad

En utökning av marknaden kan innebära att en förening utökar sitt geografiska verksamhetsområde, det vill säga ansluter fler byar och fastigheter till nätet. Det kan också handla om att föreningen erbjuder sina tjänster till utomstående, det vill säga icke medlemmar. Det förekommer att fiberföreningar exempelvis upplåter fibernät till industrier och mobilmaster med mera. Normalt är det tillåtet för ekonomiska föreningar att ha viss handel med andra än medlemmar. Om det är ”goda affärer” främjar det indirekt medlemmarna. Men den huvudsakliga handeln ska alltid vara med medlemmar.

Utöka tjänsterna

En del föreningar upplåter endast nätet till sina medlemmar. Det finns också flera föreningar som tillhandahåller kommunikationen, genom avtal med en kommunikationsoperatör som underleverantör. Dessutom finns det föreningar som säljer bredbandstjänster som TV, telefoni och internet. Detta sker då genom underavtal med tjänsteleverantörer. Föreningen kan alltså förhandla fram förmånliga tjänstepaket av olika slag att sälja vidare till sina medlemmar.

Det finns också föreningar som har helt andra produkter. Föreningar som kombinerar fiber med vatten- och avloppsanslutningar förekommer på vissa orter. Om medlemmarna vill så finns det i princip inga hinder att utveckla helt nya verksamheter, som exempelvis gemensamma energilösningar som solcellsanläggningar eller annat.

Föreningen bör dock tänka på är att stadgarna kan behöva justeras och anpassas för att skapa nya produkter. En styrelse får exempelvis inte besluta om att bygga en energianläggning, om inte stadgarna tillåter det. Det kan alltså krävas att föreningsstämman (medlemmarna) först beslutar att stadgarna ska ändras så att föreslagen utökning av marknad eller nya produkter ryms enligt stadgarnas ändamål och verksamhet.

Tillbaka till ”Utveckla eller Avveckla byanät”

Scroll to Top