Lediga tjänster hos Byanätsforum.

Byanätsforum har sökt finansiering för ett antal år framåt och om projektet beviljas går verksamheten in i en ny fas och tjänster behöver tillsättas.
 – Byanätsforum ideell förening ser fram emot att få arbeta tillsammans med de efterfrågade medarbetarna för att både vidmakthålla och utveckla föreningen och dess verksamhet, säger styrelseledamoten Börje Green.

Byanätsforum ideell förening är en relativt nybildad förening med höga ambitionsmål. Vi söker nu en verksamhetsledare och en kommunikatör/administratör som vill vara med och bidra till att infria föreningens mål.

För att jobba med frågan behövs en god egen initiativförmåga, intresse och kunskap om frågor kring bredband och helst också byanät. Har man erfarenhet av myndighetsvärlden är det en bra utgångspunkt för att på ett smidigt sätt växa in i den kultur som präglar verksamheten.

Byanätsforum har under året gått från att vara ett nätverk till en förening. Det innebär en ny fas för arbetet.

– Byanätsforum har en bra grund att stå på och arbeta vidare ifrån men mycket arbete åretstår. Detta är en möjlighet att vara med och skapa bättre förutsättningar för att nå bredbandsmålen i Sverige, säger ordförande för Byanätsforum ideell förening tillika verksamhetschef för Hela Sverige ska leva, Terese Bengard.

Välkommen med din ansökan. Mer information finns på vår sida med lediga tjänster.

Rulla till toppen