Bli medlem i Byanätsforum.

Byanätsforum är den nationella intresseföreningen för alla bredbandsföreningar som bygger och driver byanät. Men för att bli en stark röst behöver vi fler medlemmar.
– Efter ombildandet till nationell intresseförening uppmanar vi nu alla som tidigare var medlemmar i nätverket Byanätsforum att ansöka om nytt medlemskap, säger Anna Johansson, ledare för Byanätsforum.

Tidigare var Byanätsforum ett nätverk med bredbandsföreningar med gratis medlemskap. Men efter bildandet av Byanätsforum ideell förening går Byanätsforum in i en ny framtid med större delaktig från medlemsledet, starkare position att tala för våra medlemmar gentemot exempelvis myndigheter eller leverantörer och med större möjligheter att ingå förmånliga avtal som alla medlemmar kan ta del av.

Alla som var medlemmar i nätverket Byanätsforum innan bildandet av den nationella intresseföreningen måste ansöka om medlemskap på nytt eftersom nätverket Byanätsforum planeras att avslutas runt årsskiftet. Det finns runt 1 000 byanät i Sverige och vi eftersträvar att bli den självklara föreningen för majoriteten av dem.

Fördelar med medlemskap

  • Du får gratis rådgivning upp till ett visst antal timmar av specialutbildade rådgivare. Fråga om det mesta som rör att driva ekonomisk förening, juridik, skatterättsligt, verksamhetsutveckling med mera.
  • Håll dig informerad om vad som händer kring bredband på landsbygden genom nyhetsbrev, webbinarier och Byanätsforums webbplats som är fylld med konkreta tips.
  • Ta del av nätverket mellan andra bredbandsföreningar som är medlemmar och de samarbetsorganisationer som är knutna till Byanätsforum; Coompanion, Hela Sverige ska leva, LRF och Stadsnätsföreningen.
  • Vi företräder medlemmarna i samtal med myndigheter som Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen eller Lantmäteriet för att få bättre och förenklade villkor.
  • Genom våra värdeskapande aktiviteter såsom ramavtal med leverantörer, utbildningsinsatser och annat stärker vi medlemmarnas verksamheter.

För att kunna bli en ännu starkare organisation som ger medlemmarna bästa service och som myndigheter och andra lyssnar på behöver många fler bli medlemmar. Med en låg medlemsavgift har vi gjort det möjligt för de flesta att bli medlemmar.

Ansök om medlemskap

Rulla till toppen