Finns det ett lägsta krav på hur många medlemmar som måste delta vid en föreningsstämma?

Nej, lagen ställer inga krav på lägst antal deltagare (stadgarna kan i vissa fall göra det). Men rent praktiskt så skulle det inte gå att genomföra en stämma med mindre än två personer och att minst en av dem är medlem.

Scroll to Top