Finns det ett lägsta krav på hur många medlemmar som måste delta vid en föreningsstämma?

En föreningsstämma ska alltid ha en fysisk plats dit medlemmar kan och får komma. Platsen ska anges i kallelsen. Men om styrelsen anser att det finns tillräckligt säker och funktionell teknik för att medlemmar ska kunna delta via till exempel videolänk, kan även sådant deltagande erbjudas som komplement i kallelsen. Vid stämmans genomförande är det sedan stämmoordförandes uppgift att tillse så deltagande och röstning kan ske på ett betryggande sätt.

Med anledning av Corona-pandemin införde riksdagen en tillfällig lag där styrelsen har möjlighet att besluta att stämman inte ska ha en fysisk plats. Läs mer om denna tillfälliga lag här:

https://www.byanatsforum.se/snart-dags-for-arsstamma-igen/

Rulla till toppen