Kan medlemmar delta på en föreningsstämma via digital teknik?

En föreningsstämma ska alltid ha en fysisk plats dit medlemmar kan och får komma. Platsen ska anges i kallelsen. Men om styrelsen anser att det finns tillräckligt säker och funktionell teknik för att medlemmar ska kunna delta via till exempel videolänk, kan även sådant deltagande erbjudas som komplement i kallelsen. Vid stämmans genomförande är det sedan stämmoordförandes uppgift att tillse så deltagande och röstning kan ske på ett betryggande sätt.

Rulla till toppen