Om det endast är styrelsen som deltar på en årsstämma, hur kan de då beviljas ansvarsfrihet?

En styrelseledamot får inte rösta i fråga om sitt eget ansvar. Men den får i egenskap av medlem på stämma rösta i fråga om andra ledamöters ansvar. Så om det endast är medlemmar, som också är styrelseledamöter på en årsstämma, bör stämmoordförande ställa frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna var och en för sig. Så att medlem/ledamot kan rösta angående övrigas ansvar men inte sin egen.

Rulla till toppen