Kan en styrelseledamot på egen begäran avgå som ledamot under pågående mandatperiod?

Ja, svaret är reglerat i lagen om ekonomiska föreningar, se 7 kap. 14§.

Om styrelsen efter ett sådant avhopp inte är beslutsföra, enligt lag eller stadgar, ska de normalt kalla till en extra stämma för fyllnadsval. Men om det är så att styrelsen är beslutsföra, trots avhopp, så kan de låta valet vänta till nästa årsstämma, se 7 kap. 15§.

Rulla till toppen