Kan man ha olika insatser för olika medlemmar?

Om den obligatoriska insatsen ska vara olika för olika medlemmar (differentierade insatser) måste grunderna för detta tydligt och sakligt framgå av stadgarna. En vanligt förekommande differentiering är att en medlem ska delta med en insats per ansluten fastighet.

Om stadgarna anger att en insats ska vara mellan 1 000 kr och 30 000 kr och att styrelsen däremellan får besluta om ett belopp, innebär inte att styrelsen kan besluta att en medlem ska betala ett visst belopp och en annan medlem ska betala ett annat belopp. Det beloppet som styrelsen beslutar att insatsen ska vara kommer alltså att gälla alla medlemmar, om inte något annat är angivet i stadgarna.

Rulla till toppen