Förslag till nytt bredbandsstöd överlämnat.

Idag överlämnade Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom myndighetens förslag till nytt bredbandsstöd. Mottagare var digitaliseringsminister Anders Ygeman.
– Nu när vi läst igenom förslaget lite snabbt verkar det tyvärr som att det blir svårt för nya föreningar att bildas med hjälp av det nya stödet, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Som vi tidigare berättat efter att Post- och telestyrelsen presenterade sitt förslag till nytt bredbandsstöd vid en hearing i november så var det klart att nya byanät troligtvis inte kommer att kunna byggas med bidrag från det nya bredbandsstödet. Byanätsforum lämnade efter den hearingen in ett antal förslag på justeringar för att underlätta för bredbandsföreningar att bildas och kunna söka pengar. Nu verkar det som att endast ett fåtal av förslagen tagits med.

– Det som oroar oss är att bredbandsföreningar inte ska vara aktuella att söka medlen. Man skriver att de under vissa förutsättningar är aktuella men har i kriterierna i princip gjort det omöjligt för nya föreningar att kunna delta i fiberutbyggnaden trots de goda resultat som den utbyggnaden gett hittills. Det är ju de stora kommersiella aktörerna som inte lyckats att leverera bredband på landsbygden, säger Terese Bengard som är verksamhetschef för Hela Sverige ska leva som är en av organisationerna bakom Byanätsforum.

Gigabithastigheter blir krav

Det skulle kunna vara positivt att ett av kraven är att projektet måste kunna leverera minst 1 Gbit/s vilket borde tala för fiber. Men numera finns det många som menar att till och med 5G kommer att kunna leverera sådana hastigheter vilket återstår att se men det är ju en sämre lösning på många sätt jämfört med fiber eller robusta radiolösningar. Här är vi oroliga att det kan bildas digitala A- och B-lag där vissa invånare får sämre kvalitet på sina bredbandsuppkopplingar och kanske blir bundna till vissa operatörer med dyra abonnemangskostnader.

I förslaget kan man läsa att för att vara kvalificerad att söka stödet krävs bland annat att aktören har ekonomisk, affärsmässig och operativ förmåga att genomföra de utbyggnadsprojekt för vilka aktören ansöker om stöd. Ett krav som följer av förslaget är också att stödmottagaren efterlever PTS driftsäkerhetsföreskrifter.

– En nystartad förening har ingen stark ekonomi att visa upp. Allt bygger på anslutningsavgifter och i många fall även på ekonomiskt stöd för att det ska gå ihop. Detta har hittills funkat bra och vi förstår inte vad orsaken till förändringen är. Man har även lagt in krav på att stödmottagaren ska visa upp tidsplaner för att få bort problemet med att stora bolag mutar in områden med hjälp av avtal men som sedan dröjer länge eller aldrig påbörjar bygget. Det borde vara tillräckligt, säger Tommy Nilsson.

Lättat på krav

Det enda som är justerat till fördel för byanäten i det slutgiltiga förslaget jämfört med det som presenterades i höstas är att man lättat lite på kraven kring driftsäkerhetsföreskrifterna. Där har PTS ändrat så att det inte längre är ett krav att endast aktörer som omfattas av PTS driftsäkerhetsföreskrifter kan söka stödet. De föreslår i stället att ett villkor för stödet ska vara att man följer föreskrifterna (i tillämpliga delar).

– Vi är besvikna på PTS som inte har lyssnat på våra förslag till justeringar. Byanäten är en oerhört viktig del i den nationella bredbandsstrategin och man borde bättre tagit vara på den resurs som finns ute i byarna vad gäller lokalkännedom, entusiasm och stora erfarenheter av att driva vägföreningar, bygga vatten- och avloppsanläggningar, sköta om hembygdsgårdar med mera. Vi har visat i de 1 000 olika byanät som finns att vi även klarar av att bygga bredbandsnät. Nu fortsätter vi vårt arbete med att försöka påverka regeringen att ta rätt beslut innan det nya förslaget till bredbandsstöd spikas, säger Tommy Nilsson.

 

Du kan läsa hela förslaget här: https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2020/pts-forslag-till-investeringsstod-for-bredband-pts-er-2002/

Vill du se själva överlämnandet kan du se den inspelade versionen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/anders-ygeman-tar-emot-forslag-om-ny-modell-for-bredbandsstod/

Läs gärna också vår tidigare nyhet om förslaget till nytt bredbandsstöd: https://www.byanatsforum.se/nytt-bredbandsstod-utan-byanat/

Rulla till toppen