Webbinarium om breddat styrelsearbete.

Den 15 juni kl 17:00-18:30 arrangerar Byanätsforum nästa webbinarium. Temat är breddat styrelsearbete och där får deltagarna tips på hur man kan jobba för att få en bredare styrelse och vassare valberedning samt hur styrelsens arbete kan underlättas.
– De flesta av Byanätsforums medlemmar är nu färdiga med sina nät och då behöver man satsa extra på styrelserna och tänka mer långsiktigt, säger Thomas S. Nilsson på Byanätsforums kansli.

Byanätsforum genomför nu en liten kampanj gentemot sina medlemmar för att stärka styrelsearbetet och visa på de vinster man kan göra genom att ha en bred styrelse med representanter från olika geografiska områden, som har olika kön och ålder. Det finns också mycket att vinna på att få fler i föreningen att engagera sig. Styrelsen leder arbetet på uppdrag av medlemmarna men det betyder inte att de ska göra allt jobb själva.

På det här webbinariet får ni tips på hur ni kan jobba med valberedning och styrelse samt vilka delar av arbetet ni kan lägga ut på andra företag och leverantörer.

Talare

Coompanion – Louise Edqvist Lendefors

Louise är jurist och arbetar för Coompanion Göteborg och Coompanion Sverige med affärsjuridik och insolvensrätt. Hon har god erfarenhet av och hjälper olika föreningar och bolag med juridiska frågeställningar och problemlösningar. Louise kommer att berätta om kooperativ i allmänhet och lagen om ekonomiska föreningar.

Fiberekonomi – Göran Elfving

Göran är ekonom i grunden och har jobbat som ekonomichef i ett antal medelstora bolag i Västra Götaland. Han har god kunskap om redovisning, moms och skatter. Göran har även jobbat på PWC med kravställning, upphandling och driftsättning av affärssystem, samt verksam som konsult inom ekonomistyrning för tillverkande företag. 2014 grundade han Fiberekonomi som är helt fokuserad på administrativa lösningar för bredbandsföreningar i Sverige. Fiberekonomis mission är att hjälpa bredbandsföreningar att fortsatt behålla sina nät med hjälp av deras kompetens och administrativa tjänster. Göran kommer att ge exempel på vilka områden en styrelse kan lägga ut olika uppdrag för att minska på arbetsbördan.

Coompanion – Joachim Keim

Joachim är företagsrådgivare på Coompanion Göteborg. Han har en bred och lång erfarenhet av att arbeta med ekonomiska föreningar, utveckling av olika bolag och coachning av styrelser genom styrelseutbildningar. Joachim kommer att tala om valberedningens viktiga roll och ge konkreta tips på hur man kan jobba i och med valberedningen.

Mer information och anmälningslänk finns på vår samlingssida för webbinarierna.

 

Rulla till toppen