Skriv under Bredbandsuppropet.

I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt namninsamlingen Bredbandsuppropet.

Bredbandsuppropet ställer krav på att den digitala klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025. De insamlade namnunderskrifterna kommer att överräckas till ansvariga ministrar, digitaliseringsminister Anders Ygeman och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– 30 procent av fiberanslutningarna utanför tätort kommer från ett byanät. Det är byar som gått samman i förening och byggt sitt eget bredbandsnät. Ofta med stora insatser i form av ideellt arbete och hushållens anslutningsavgifter. Regelverket för ekonomiskt stöd måste förenklas och mer pengar behöver komma in i systemet så att fler byar kan koppla upp sig på nätet, säger Thomas S. Nilsson, ledare för Byanätsforum.

Sprid uppropet

Dela gärna www.bredbandsuppropet.se i sociala medier med uppmaningen att skriva under för bredband till alla. Även till oss som bor på landsbygden. Utan bredband – inget digitalt Sverige!

Vill ni använda er av det gemensamt framtagna materialet så finns det att ladda ner via den här dropboxlänken. Där finns en bild med alla organisationers logotyper och en bild utan logotyper där ni kan lägga på er egen logotyp i det ljusa fältet i nederkant.

Kampanjen Bredbandsuppropet kommer hålla på hela sommaren och hösten med syftet att samla in så många namn som möjligt för att få beslutsfattarna att förstå hur angeläget det är att åtgärder görs nu om vi ska nå de nationella målen fram till år 2025. Kampanjen startade på midsommarafton med en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

Rulla till toppen