Ny vägledning vid fusioner.

En fråga som återkommande dykt upp hos Byanätsforums rådgivare är hur man ska gå tillväga när det gäller fusioner. Alltså där flera föreningar går samman eller går upp i en annan större förening.
– Syftet med vägledningen är att man dels ska förstå vad en fusion innebär, så att man kan förbereda sig på ett lämpligt sätt. Men också att man ska kunna använda den som stöd när man genomför fusionen, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen.

En fusion innebär i korthet att två eller fler föreningar går ihop och blir en förening.

Vid en fusion finns det, alternativt bildas det, en övertagande förening. Det finns också minst en överlåtande förening. Den övertagande föreningen tar över den eller de överlåtande föreningarnas tillgångar, skulder, kapital och medlemmar samt vanligen olika avtal och liknande förpliktelser som de överlåtande föreningarna har.

Byanätsforum stöttar föreningar som vill gå samman och ser att det på olika håll i landet gjort föreningar starkare som tidigare känt att de kanske var för små eller hade svårt att få ihop folk till styrelser och andra uppdrag.

Vill ni ha ytterligare hjälp i processen före eller under en fusion är ni välkomna att kontakta Byanätsforums helpdesk.

Telefon: 010-479 77 42

E-post: byanatsforum@helasverige.se

Ladda ner Byanätsforums vägledning vid fusion

Rulla till toppen