Viktiga beslut av styrgruppen.

Vid senaste styrgruppsmötet togs flera viktiga beslut som gör att Byanätsforums verksamhet nu verkligen kan komma igång efter organisationsförändringen.
 – Vi har nu tidsatt olika aktiviteter och bestämt oss vad vi ska satsa på under 2019, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Byanätsforums styrgrupp består av representanter från Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. På vår kontaktsida kan du läsa vilka som finns med i styrgruppen.

De viktigaste besluten vid förra veckans styrgruppsmöte var att vi enades om en programförklaring som visar vilken typ av organisation Byanätsforum ska vara. Sedan godkände styrgruppen även den kommunikationsplan som kansliet tagit fram.

– Kommunikationsplanen innehåller en stor del av Byanätsforums verksamhet och det ska bli kul att få dra igång det första nyhetsbrevet som vi räknar ha klart i slutet av januari. Längre fram planerar vi för webbinarier, återkommande webbnyheter, delta i konferenser och själva arrangera en nationell samling hösten 2019, säger Tommy Nilsson från kansliet.

Planer på en referensgrupp

Något annat som diskuterades var att sätta samman en referensgrupp med företrädare från bredbandsföreningar som är medlemmar i Byanätsforum som ska fungera som ett bollplank och hjälpa kansliet att arbeta med rätt frågor och inriktningar.

Kontakta gärna Anna Johansson om du och din förening skulle vara intresserade av att vara med i en sådan referensgrupp.

I övrigt var styrgruppen glada över att rådgivningen kommit igång och att planerna på att erbjuda styrelseutbildningar för medlemsföreningar går framåt. Är din bredbandsförening medlem i Byanätsforum och har fastnat i en fråga och vill ha vägledning är ni välkomna att kontakta vår helpdesk.

Tel: 010-479 77 42

E-post: byanatsforum@helasverige.se

Rulla till toppen