Ny resurs från LRF.

Det blir Cecilia Reje som tar över efter Björn Galant som Byanätsforums resursperson från LRF. I en tidigare webbnyhet har vi presenterat kansliet och dess resurser men nu kommer alltså en ny person från LRF.
– Eftersom Byanätsforum representerar och ger råd till bredbandsföreningar runt om i Sverige, anser jag att det är en viktig pusselbit i vårt arbete, säger Cecilia Reje.

Vad är din koppling till Byanätsforum?

– Jag började som landsbygdsexpert på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för några veckor sedan. Rollen innebär bland annat att jag är ansvarig för infrastrukturfrågor som är kopplade till landsbygden. Därför blir det naturligt att jag kommer in som LRF:s resurs i Byanätsforums kansli. En roll som Björn Galant, äganderättsexpert på LRF, hade tidigare. Det blir stora skor att fylla, men jag ska göra mitt bästa.

Vad är din bakgrund?

– Jag kommer närmast från en roll som politiskt sakkunnig i Miljö- och jordbruksutskottet i Riksdagen. Dessförinnan har jag arbetat i Trafikutskottet och har även haft ett övergripande samordningsansvar för landsbygdspolitik. Jag har tidigare arbetat på en PR-byrå och har en politices kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet.

Vad ska du göra för Byanätsforum?

– Jag kommer vara en resurs i det löpande arbetet och sprida information om projektet, både internt till LRF:s medlemmar men även till de beslutsfattare som jag träffar i mitt arbete som landsbygdsexpert. Det finns fortfarande många utmaningar kopplade till bredbandsutbyggnad i de glesaste områdena i Sverige, som måste lösas under de kommande åren. Det gäller både resurser och utbyggnadstakten, men även regelkrångel.

Läs gärna mer om övriga i kansliet i webbnyheten Byanätsforum laddar om

Rulla till toppen