Byanätsforum laddar om

Byanätsforum har övergått i ett projekt som drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. Personal har anställts och under hösten ska arbetet dras igång på allvar.
 – Flera av medlemmarna har svarat på vår enkät som är ett av verktygen vi nu använder för att anpassa vår verksamhet till medlemmarnas bästa, säger Anna Johansson på det nybildade kansliet.

I vintras fick riksorganisationen Hela Sverige ska leva klartecken från Jordbruksverket att finansieringen var klar för att kunna ta över Byanätsforum som ett projekt tillsammans med Coompanion och LRF. Två projektledare har anställts under våren som nu ska leda verksamheten framåt på heltid tillsammans med resurser som kommer att jobba deltid med Byanätsforum.

Lycka till

– Fiberföreningarna har varit oerhört viktiga för Sveriges landsbygder. Tillsammans har de byggt bredband till över 150 000 hushåll och företag, och det har varit fantastiskt att få vara med på ett hörn genom att driva Byanätsforum. Jag vill önska det nya Byanätsforum och alla Sveriges fiberföreningar lycka till i arbetet med att hålla hela Sverige levande, säger Mattias Svanold som jobbat med Byanätsforum under flera år som ett uppdrag inom regeringens Bredbandsforum.

Nytt kansli

Anna Johansson och Tommy Nilsson är nya på posten som projektledare och Magnus Andersson från Coompanion som har mångårig erfarenhet från arbete med Byanätsforum och rådgivning till ekonomiska föreningar kommer tillsammans med Gun Fahlander som är den som håller samman ekonomin att vara de som bildar det nya kansliet. Från LRF rekryteras just nu en resurs som främst kommer att jobba med markrättsfrågor. Under rekryteringen är Björn Galant vikarie på den platsen.

Tillsammans ska kansliet stötta medlemmarna inom Byanätsforum under de två år som finansiering givits från Jordbruksverket. Här kommer en kort presentation av gänget.

Anna Johansson, Byanätsforum
Anna Johansson, Byanätsforum

Anna Johansson

Anna har lång erfarenhet av projekt och projektledning. Hon har även stor vana av att stödja och utveckla föreningar samt att arbeta för samverkan mellan föreningar och andra organisationer.
I Byanätsforum kommer Anna ansvara för den övergripande projektplaneringen med dess aktiviteter. Hon kommer även att ansvara för projektets rådgivning.

Tommy Nilsson, Byanätsforum
Tommy Nilsson, Byanätsforum

Tommy Nilsson

Tommy kommer senast från nationella Landsbygdsnätverkets kansli som är placerat på Jordbruksverket. Där jobbade han som kommunikationssamordnare och i den rollen fick han ansvara för sociala medier, webbplatsen, vara med och arrangera och moderera konferenser och en hel del annat. Det har givit honom ett brett kontaktnät inom nationella myndigheter och föreningar i både Sverige men även runt om i Europa. Tommy kommer att vara den som i huvudsak ansvarar för kommunikationsarbetet.

Magnus Andersson, Byanätsforum
Magnus Andersson, Byanätsforum

Magnus Andersson

Magnus arbetar åt Coompanion, driver tillsammans med kollega en juridisk byrå, har olika förtroendeuppdrag som likvidator, revisor och styrelseledamot i föreningar. Magnus deltog i utredningen om ny lagstiftning för ekonomiska föreningar och har bland annat skrivit handböcker för föreningar utgivna av Norstedts Juridik. Magnus kommer helt och hållet att jobba med rådgivning, utbildning och att kvalitetssäkra vårt material.

Gun Fahlander, Byanätsforum
Gun Fahlander, Byanätsforum

Gun Fahlander

Gun bor i Selet i Jämtland och har tidigare projektlett ett antal större projekt och ansvarat för ekonomi och redovisningar för dessa. Gun har även arbetat som Kommunchef i Ragunda och har ett stort engagemang inom föreningslivet. Hon har bland annat sedan 2015 uppdraget som ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland (Jämtland och Västernorrland) med dess 14 000 medlemmar. Gun är den som ansvarar för att ekonomin redovisas korrekt gentemot styrgruppen samt gör rekvisitionerna och är stöd i ekonomiska frågor som rör projektet.

Björn Galant, Byanätsforum
Björn Galant, Byanätsforum (Vikarie)

Björn Galant

Björn har arbetat med bredbandsfrågor på LRF sedan 2005. Han åkte under flera år land och rike runt tillsammans med Stadsnätsföreningen för att förklara att staten inte kommer fixa bredbandsutbyggnaden, utan det handlar om att byborna behöver ”locka marknaden” att vilja bygga fibernät på landsbygden genom eget engagemang, lokala grävkrafter och smidighet i markintrånget, det vill säga grunderna för byanät. Björn har suttit med i flertalet statliga utredningar om bredband och i arbetsgrupper i Bredbandsforum. Han har de senaste åren engagerat sig mycket i frågan kring markavtal och bredbandsutbyggnad.

Rulla till toppen