EU vill minska den digitala klyftan

Varje år arrangerar EU-kommissionen den Europeiska bredbandsdagen och i samband med den delar de även ut priser till bästa bredbandsprojekt. I år var Tommy Nilsson från Byanätsforums kansli inbjuden för att dela erfarenheter från Sverige.
– Jag deltog i en panel på temat hur vi ska minska den digitala klyftan i samhället och vilken roll efterfrågan spelar för att nå bredbandsmålen, säger Tommy.

Syftet med den årliga bredbandsdagen är att samla olika aktörer som arbetar med att utveckla den digitala infrastrukturen runt om i Europa. I samband med bredbandsdagen delar de även ut pris till bästa projekt inom fem olika kategorier. I kategorin ”Cost reduction and co-investment” vann det enda svenska bidraget – Telia och Sunne kommuns samarbetsprojekt ”Hjärta Sunne” – om att göra Sunne till en framtidssäkrad kommun.

Vinnarna från Telia och Sunne kommun tillsammans med EU-kommissionär Mariya Gabriel. Foto: EU-kommissionen

– Det är helt fantastiskt att projektet gett sådant avtryck i Europa. Men de verkliga vinnarna är invånarna i Sunne kommun som nu har ett framtidssäkrat nät som gör att vi kan ta del av nya innovationer och moderna arbetssätt. Vi är rustade för framtiden helt enkelt, säger näringslivsutvecklaren Kristina Lundberg.

Ny finansieringslösning

Konferensen lyfte annars upp olika satsningar som EU gör på bredbandsområdet och nya finansieringslösningar. ”WiFi4EU” är en satsning där kommuner kan ansöka om checkar för att skapa öppna wifi-nätverk i offentliga rum såsom bibliotek, torg och parker med mera. En ny fond som ska ge lån till bredbandssatsningar på upp till 30 miljoner euro presenterades också och skulle mycket väl kunna vara något som svenska byanät och bredbandsföreningar skulle kunna använda sig av.

Tommy Nilsson som är en av Byanätsforums projektledare var också bjuden till konferensen för att delta i en panel på temat ”Anslutbarhet för alla och utmaningen med den digitala klyftan”.
– Jag lyfte det unika i den svenska modellen där samarbete är grunden och där bredbandsföreningarna tar ett stort ansvar både ekonomiskt men även för att bygga och förvalta byanäten. Moderatorn var också intresserad av hur det ser ut med efterfrågan till bredband och om den kan uppmuntras och jag fick då berätta om det arbete som görs av bybor och styrelseledamöter för att få igenom sina projekt, säger Tommy.

Om satsningen WiFi4EU:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

Om nya bredbandsfonden Connecting Europe Broadband Fund:
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-168-investment-plan-first-eu-fund-fully-dedicated-to-broadband-infrastructure-to-unlock-at-least-eur1-billion-over-5-years.htm

Videoklipp från prisutdelningen där Sunne kommun vann:
https://europa.eu/!nT76gN

Rulla till toppen