Vi-känsla i Kvillebygden.

En av bredbandsföreningarna som var tidigt ute är Kville Fiber i Tanums kommun. Redan 2011 startade idén med stöd av en drivande IT-ansvarig på kommunen.
– Han var med och stöttade oss i uppbyggnadsfasen och även Bynet var med, minns Per-Anders Andersson, ordförande i styrelsen.

Utanför vackra Fjällbacka och med bara några mil till norska gränsen finner vi Kville. En gammal socken som kan spåras ända bort till 1200-talet. Här kan man verkligen tala om gammalt som möter nytt när den moderna tidens infrastruktur grävs ned och information utbyts med ljusets hastighet. Men inför satsningen på att bygga ett byanät använde man sig av gamla hederliga metoder.

– Vi skickade ut brev till alla fastboende i vår del av kommunen. Kommunens IT-ansvarig hjälpte till med uppdelningen och vi fick hjälp med kartor och adresslistor. Sedan hade vi ett antal informationsmöten i bygdegården. Det var inga större problem att bilda en styrelse och intresset var stort redan från början, berättar Per-Anders Andersson som själv har en bakgrund inom IT-området från både offentlig och privat sektor.

Tips till andra

Kville Fiber installerade fiber i de första hushållen i oktober 2014. Och med det så har de samlat på sig en del erfarenheter som kan vara bra för föreningar som kanske inte kommit så långt på vägen mot att bygga sitt eget byanät. Per-Anders Andersson har även arbetat som konsult åt flera bredbandsföreningar och har genom det byggt upp en värdefull kunskapsbank.

– Jag har några saker som jag vill lyfta extra. Något som jag ser återkommande är strul med markavtalen. Det är nästan alltid det som gör att ett byanät blir försenat. Där måste man vara ute i god tid. Samla gärna alla markägare till ett eget möte där man går igenom hela den tänkta processen och även pratar om eventuell intrångsersättning.

– Med facit i hand skulle jag även rekommendera att man gör en totalentreprenad för att slippa mycket av samordningen. Vi delade upp vårt projekt i två delar men det gjorde att vi fick lägga mycket tid på att samordna mellan markentreprenör och fiberinstallatör. Extra viktigt är det att åtminstone i början göra kontroller så att man försäkrar sig om att entreprenörerna gör det som avtalats så att man inte behöver göra justeringar i efterhand. Ha ett riktigt uppstartsmöte och byggmöten någon gång i månaden så att man styr upp sådant som inte funkar tidigt.

Viktiga gruppavtal

– När det gäller föreningar som funderar på att avyttra nätet så ska man tänka till både en och två gånger. Man missar då de kollektiva gruppavtalen och det blir mycket dyrare för varje abonnent. Säljer man måste man ta upp prisnivån på tjänster innan man skriver på. Det är viktigt att få alla i samhället att förstå att vi gör detta tillsammans och det är för allas bästa. Se till att få fram föreningsandan. Det är något man får jobba på vid stämmor och informationsmöten. I början sa vi att varje medlem skulle hjälpa till ett visst antal timmar vilket rann ut lite i sanden men det är ändå viktigt att hitta sätt att få en vi-anda. Det ska inte vara Dom om styrelsen utan Vi, tipsar Per-Anders Andersson som har ännu fler goda råd på lager.

Rulla till toppen