Vatten, avlopp och fiber i lyckad kombination.

Eftersatta avloppssystem och en kommun som uppmanade de boende att bilda sammanslutningar och lösa problemet. Samtidigt fanns behov av att erbjuda bredbandsuppkoppling och anslutning av färskvatten.
 – På vårt sockenmöte beslöt vi att erbjuda alla tre tjänsterna till hushållen och bilda en förening för att genomföra det hela, säger Tobias Leverin, sekreterare i föreningen och dessutom nyblivet kommunalråd.

Det var 2012 som kommunchefen i den lilla kommunen med 5700 invånare sammankallade byalag och enskilda till ett möte i Grästorps konserthus. Mötet handlade om vattendirektivet och de enskilda avloppen som inte längre skulle vara godkända.

– Kommunchefen berättade på det mötet att kommunen inte skulle ha kapacitet att stötta alla med enskilt avlopp och uppmanade oss att gå samman i de olika socknarna och ansluta avloppen i en gemensam anslutningspunkt. Efter det mötet samlades vi i vår socken Flo och formade stadgar och bärande principer. Ett exempel är att det inte ska kosta olika mycket för de boende beroende på hur långt man har för att ansluta sig, berättar Tobias Leverin från föreningen Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomisk Förening.

Speciella förutsättningar

Det som skiljer från att enbart anlägga ett byanät är att här måste man gräva både bredare och djupare schakt för att lägga ner färskvattenledning, trycksatt avlopp och kanal för fiber. Det gör också att Tobias menar att det är än viktigare med korrekta markavtal som registreras hos Lantmäteriet samt att markägarna får skälig ersättning.

– Vi använder det lokala elbolagets ersättningsmodell med intrångsersättning med mera och det har varit viktigt för oss att markägarna ska få ersättning för att de erbjuder sin mark. I slutändan kan det faktiskt drabba deras privata inkomst negativt och det kan man ju inte kräva av andra i samhället. Sedan försöker vi även hålla oss till marker där markägaren också är medlem i föreningen, säger Tobias Leverin.

Arbetet sprids vidare

Tobias Leverin
Tobias Leverin

Kommunens övriga socknar såg vilket bra arbete som gjordes i Flo och ställde frågan till föreningen om inte den kunde utvidga verksamheten så att det skulle gälla all landsbygd runt Grästorp, och så blev det.

– I dagsläget är vi runt 800 medlemmar och med det är vi nog störst i landet med kombinationen vatten, avlopp och fiber och vi har kommit ungefär halvvägs i projektet som kommer landa på runt 170 miljoner kronor, menar Tobias Leverin.
Efter ett tag blev även andra socknar utanför kommunen intresserade och ville ha hjälp men då började man känna att det hela blev för stort och även kommunallagen satte stopp för att gå utanför kommunens gränser.

– Då kände vi att vi kunde samla våra erfarenheter i ett studiematerial som stöd. Vi tog kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan som hjälpte oss sätta samman ett material för en studiecirkel. Vi har delat upp så att vi har ett material för alla tre delar fiber, vatten och avlopp samt ett särskilt material där vi enbart använder oss av fiberdelen. Man får gärna ta kontakt med mig så kan jag hjälpa till att starta en studiecirkel lokalt men det är mycket viktigt att man hittar en kompetent person som kan hålla i kursen också. Den personen bör ha praktisk erfarenhet av liknande frågor, säger Tobias Leverin.

Mer info:
www.digginginflo.se

Rulla till toppen