Uppkopplat – Tavelsjö ByaNät.

Resan mot bredband

Vi samlades i Tavelsjö församlingsgård den 14 april 2002 för att se till att vår bygd skulle kunna bli uppkopplad. Det var starten på en fantastisk resa. Slående är jämförelsen med hur landsbygden elektrifierades för 100 år sedan. Då, som nu, handlade det om att se till att landsbygden skulle få tillgång till moderna lösningar.

Startmötet slog fast några grundläggande principer som följt Tavelsjö ByaNät. Vi skulle inte begränsa oss till de mer tätbebyggda områdena. Hela bygden skulle anslutas, med förmånliga villkor för hyreshus och företag. Det handlade alltså inte bara om teknik utan om landsbygdsutveckling i stort.

Samling i Tavelsjö
Samling i Tavelsjö

Framtidssäkring

Vi landade så småningom på att förkasta ADSL till förmån för en framtidssäker lösning – fiber ända in i huset. Efter det att nuvarande bredbandsprojekt avslutas senare i år kommer drygt 1000 fastigheter i över 120 byar i tre kommuner att vara ihopkopplade i samma ”navelsträng”.

Resan dit har inte varit utan en hel del bekymmer för styrelsen med bland annat konflikt med den kontrakterade entreprenören. Vi har också haft en hel del tur. Vi har många olika kompetenser i bygden, som nog måste betraktas som stadsnära landsbygd. Det innebär att vi kunnat bygga upp en egen organisation för ekonomi, nätövervakning, enklare drift och underhåll. Vi har också en medlemsservice som ger medlemmarna och anslutna hyresgäster en möjlighet att ringa – och få svar! – under alla veckans vardagar.

Nätet byggs med gemensamma krafter.
Nätet byggs med gemensamma krafter.

Landsbygdsutveckling

En styrka är också landsbygdens tradition att själv hantera viktiga frågor och själva ta ett stort ekonomiskt ansvar men också att ha förtroende för sina grannar. En bakåtkalkyl visar att det också varit en god affär.

I dag diskuterar styrelsen mycket om hur vi ska säkerställa att vårt nät blir så driftsäkert som möjligt och om och hur vi kan höja hastigheten från dagens 100 Mbit/s. Vi jobbar också med att se till att nätet ska kunna leva vidare många år framöver. När den nuvarande styrelsen ”tar slut” är målet att det ska finnas bästa möjliga förutsättningar för nya krafter att ta vid.

I framtiden torde forskarna kunna läsa om hur Tavelsjö ByaNät och andra likartade bredbandsföreningar i landet växte fram, utvecklades och förändrades i samband med millennieskiftet. Kanske till inspiration för kommande generationers arbete med att utveckla landsbygden med idag okända företeelser.

Mårten Edberg
Långviksvallen, Tavelsjö
Sekreterare i styrelsen sedan år 2002

För den som vill läsa mer eller se korta filmer kan gå in på www.bygdeportalen.se eller söka på Tavelsjö ByaNät på Facebook eller Youtube.
Hör Mårten Edberg berätta om hur Tavelsjö Byanät bildades

Rulla till toppen