Bredbandskonferens för inspiration och nätverk.

Den 29-30 januari arrangerades en nationell bredbandskonferens i Vara. Byanätsforums kansli var inbjudna som arrangörer av ett av seminarierna.
– Jag är mycket nöjd med innehållet på konferensen men kanske allra mest med de samtal som uppstod i pauserna, säger Tommy Nilsson från kansliet.

Konferensen som i år hade temat ”Vara digital – hur når vi ända fram?” arrangerades i Vara Konserthus med Västra Götalandsregionen som arrangör. Det är tredje gången som en nationell konferens arrangeras och cirka 250 deltagare fanns på plats i form av bredbandskoordinatorer, bredbandssamordnare, leverantörer av olika slag och representanter för olika föreningar. Första dagen fokuserades på talare i plenum från PTS, Telia, IP-Only och Stadsnätsföreningen med efterföljande panelsamtal.

– Framöver vill vi se mer av ett uppifrån-ner-perspektiv när det kommer till finansiella stöd. Vi vill även se tydligare planering från myndigheters sida, sa Dan Sjöblom från PTS som var en av talarna. Han fick sedan medhåll från andra talare som även de ville se ett tydligare myndighetsansvar för att nå ut med bredband till de sista procenten av befolkningen.

Aldrig så bra som nu

Passet avslutades sedan med en föreläsning av författaren Teo Härén på temat Digitalisering av landsbygden.

– Servicen har aldrig varit bättre på landsbygden än den är idag. Nu kan man välja bland massor av banker, butiker och olika leverantörer. Själv har jag valt en bank från Åland mest bara för att jag kan och att de hade ett bra erbjudande, sa Teo Härén.

Teo menade också att vi har passerat det som han kallar för Peak-City. Alltså den nivå när urbaniseringen utjämnas och folk väljer landsbygderna för allt de kan erbjuda med lugn, bättre prisnivåer på bostäder och större ytor med mera. Samtidigt som man ändå kan arbeta med hela världen som arbetsfält och ha tillgång till läkartjänster, shopping och många andra tjänster genom sin internetuppkoppling. Vi har helt enkelt blivit mer platsoberoende.

Nationell bredbandskonferens i Vara 2019 - Byanätsforums kansli
Anna Johansson och Tommy Nilsson från Byanätsforums kansli.

Flertal seminarier

Andra dagen av konferensen inriktades helt på olika seminariepass som arrangerades av både företag, myndigheter och föreningar. Byanätsforums kansli var en av arrangörerna.

– Det är bra att vi är med i dessa sammanhang för att lyfta bredbandsföreningarnas viktiga del i att de nationella bredbandsmålen uppnås, säger Anna Johansson från Byanätsforums kansli.

På plats fanns även kansliet för de regionala bredbandskoordinatorerna likväl som det nystartade sekretariatet för de regionala digitaliseringskoordinatorerna.

– Digitaliseringskoordinatorerna ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster och regional tillväxt, sa Mats Wessman som var på plats tillsammans med Mikael Blomberg från Tillväxtverket som fått uppdraget att bygga upp ett nationellt nätverk med digitaliseringskoordinatorer.

Rulla till toppen