Utvärdering av bredbandsstödet klar.

Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har haft i uppdrag att utvärdera bredbandsstödet i innevarande programperiod. Nu är rapporten klar och inskickad till Jordbruksverket.
– I maj kommer den att finnas på Jordbruksverkets webbplats i sin helhet men vi kan redan nu dela med oss av sammanfattningen, säger Yvonne Gunnarsdotter, universitetslektor på SLU.

I SLU:s uppdrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket finns bland annat en önskan att få veta om den modell som Sverige valde att låta marknadskrafter och civilsamhället stå för utbyggnaden var rätt väg att gå eller inte.

– I vår rapport har vi målat upp tre alternativa scenarier för hur ett kommande bredbandsstöd skulle kunna utformas vilka alla innebär för- och nackdelar på olika sätt. Men när det gäller de innevarande stöden så finner vi att de har varit effektiva i att uppnå det kvantitativa bredbandsmålet och att stimulera mobilisering på lokal nivå. Vi identifierar samtidigt tre former av kritik mot hur stöden fördelas. Dels att den här modellen inte är den effektivaste för att stimulera marknaden att bygga i glest befolkade område. Dels att det inte är möjligt att ta in fler faktorer, som exempelvis försämrad alternativ uppkoppling via ADSL, än det numerära bredbandsmålet i beaktande vid stödprioriteringar. Dels förekommer det argument som pekar på att stöden i vissa fall kan ha gått till områden som på sikt hade kunnat byggas ut på kommersiell grund, säger Yvonne Gunnarsdotter som tillsammans med Patrik Cras och Ylva Jonsson ligger bakom rapporten.

I rapporten lyfts också kritik mot att stödformen som den är utformad idag tycks kunna leda till stora variationer i anslutningskostnader, att den inte eliminerar risk för så kallade ”vita fläckar” samt att ett stort ansvar läggs på lokala och i vissa fall ideella aktörer. De konstaterar även att det finns kritik mot bristen på samordning av landsbygdsprogrammet och regionalfonden på nationell nivå.

Här kan du ladda ner SLU:s sammanfattning av utvärderingen av bredbandsstödet. Den slutgiltiga rapporten kommer att presenteras i sin helhet av Jordbruksverket i april 2019.

Rulla till toppen