Paraplyförening i Nordingrå skapade engagemang.

Ett stort område med 70 små byar utspridda och mycket kuperad terräng skapade problem när fiber skulle dras i Nordingrå socken i Ångermanland. Lösningen blev att bryta ner arbetet i 17 byprojekt med en övergripande paraplyförening som skötte all koordinering.
– Vi hade inte lyckats genomföra det hela om vi inte hade gjort på det här sättet, säger Ingrid Viklands som är en av alla aktiva i föreningen.

Ett område på närmare 260 km2, ett nät på totalt 289 km, 1 000 markavtal och närmare 1 800 abonnenter skulle göra vem som helst matt. Till det kan man lägga oländig terräng och långa avstånd. Tur då att mitt i allt detta bor en grupp människor som är vana att se till att saker blir gjorda och som inte sitter och väntar med armarna i kors på att någon annan ska göra arbetet åt dem.

– Idén kom redan 2009 när vi hade ett stormöte med ett 80-tal deltagare från hela bygden. Vi diskuterade då vilka de viktiga utvecklingsfrågorna var i vår socken och bredband kändes som en prioriterad fråga hos deltagarna. Vi tog reda på att det fanns pengar att söka genom bredbandsstödet och olika tankeprocesser drogs igång. Allt arbete har byggt på ett nerifrån-och-upp perspektiv för att uppnå en bred förankring och engagemang bland befolkningen, säger Ingrid Viklands.

– 2011 träffades vi igen för att bilda en ekonomisk förening. Vi gjorde då ett för stort projekt och det blev för mycket pengar för länsstyrelsen som uppmanade oss skala ned det hela. Då valde vi istället att till en början bygga en stamlina där fastigheterna intill den först blev anslutna. Till att börja med fick vi hjälp av LRF Västernorrland för att klara likviditeten. Det växte sedan fram att Fiber i Nordingrå blev en paraplyförening för att samla de olika byarnas bredbandsutbyggnad inom 17 olika projekt. De små byprojekten såg vi till att de hamnade under 200 000 euro för att slippa offentlig upphandling och klara oss med förenklad upphandlad. I efterhand har vi även genomgått offentliga upphandlingar och det är ingen större skillnad i administration, konstaterar Ingrid.

Den kuperade terrängen kring Nordingrå gjorde att arbetet blev extra utmanande.

Hög anslutningsgrad

Idag har föreningarna i Nordingrå en mycket god anslutningsgrad på 96 procent av alla fastboende i området och tar man med alla fritidshus och företagsfastigheter hamnar man på runt 80 procent. När det gäller kostnaden per hushåll som är själva medfinansieringen till projekten har det varierat från by till by men landat runt 6 000 kronor och som mest har man betalat cirka 12 000 kr. Insatsavgiften i föreningen ligger på 100 kronor per medlem.

– När det är små projekt är det lättare att hantera likviditeten än med stora projekt på exempelvis över 10 miljoner kronor. Vi fick hjälp med lån från Telia Finans men även från privatpersoner och säkerheter från en lokal stiftelse. Vi har förhandlat fram ett gruppavtal för tjänsterna och det innefattar bredband 100/100 Mbit, IP-telefoni och tv för 450 kronor per månad. Det är ett öppet nät där fastighetsägarna annars kan välja bland ett 20-tal andra leverantörer. Nätavgiften ligger på 60 kronor per månad för att klara drift och underhåll.

Stärker lokala engagemanget

Ingrid Viklands ser bara fördelar med upplägget att ha en paraplyförening som stöttar de mindre föreningarna som omfattar enskilda byar.

– De små projekten som vi stöttat med allt när det gäller projekthanteringen har skapat ett starkt engagemang lokalt när de ser närheten och vinsten för sin egen by. Vi har tagit hand om de övergripande frågorna som gynnat hela bygden, säger Ingrid.

 

Fiber i Nordingrå har även tagit fram en förvaltningsplan som styr hur verksamheten ska bedrivas under kommande år. Det har de gjort för att försäkra sig om att fortsätta äga nätet även i framtiden.

Du är välkommen att kontakta Ingrid Viklands om du vill få en kopia av deras förvaltningsplan.

viklands@telia.com

Rulla till toppen