Fusion gav starkare förening.

I Säffle kommun har tio fiberföreningar gått samman till en större enhet som nu omfattar nästan hela kommunens landsbygd. Fusion blev valet när det blev svårt att hitta folk till styrelser och andra uppdrag.
 – Det gäller att ha ordning och reda på alla papper, det är det viktigaste av alltihop, säger Torbjörn Axelsson på Säfflebygdens Fibernät.

Torbjörn Axelsson, Säfflebygdens Fibernät
Torbjörn Axelsson, Säfflebygdens Fibernät

Säffle kommun i södra Värmland med drygt 15 600 invånare varav cirka 6 000 bor utanför Säffle tätort har fått bli platsen för ett mycket gott samarbete mellan byanät och kommunens bolag SäKom. I dagsläget är SäKom även ansvarigt för inkoppling av fiber hos Säfflebygdens Fibernät och Telia är deras gemensamma kommunikationsoperatör. Fibernätet på landsbygden ägs till hälften av SäKom och till hälften av medlemmarna i Säfflebygdens Fibernät Ekonomisk förening. När nätet byggdes på landsbygden gjordes detta i ett EU-projekt med bidrag från både EU och Säffle Kommun.

– Alla drar verkligen åt samma håll. Nu har vi folk som flyttar ut till landsbygden och som sitter och jobbar hemifrån. Det får jag flera rapporter om, säger Torbjörn Axelsson som man nog får säga är den man som var starkast pådrivande för att det skulle bli en fusion som samlade Säffle landsbygds olika byanät under samma tak.

Lyssna på alla inblandade

Torbjörn Axelsson som själv är lantbrukare menar att för att lyckas bygga på landsbygden krävs att man är inlyssnande och pratar med alla som är berörda innan avtal skrivs eller att grävskopan sätts i backan. Inte minst när det gäller markavtalen.

– Ibland tjänar man på att ta en längre runda och det gäller att se helheten även när det gäller avloppsledningar med mera. Markägaren måste alltid tillfrågas först och de själva vet ofta vad som är bäst när det gäller den egna marken. De vet även vad de tänker om framtiden med sin mark, säger Torbjörn.

Planer på sammanslagning

När tiden gick och allt fler föreningar i kommunen började bli färdiga med fiberinstallationen blev det svårare att bibehålla intresset för att sitta i en styrelse och engagera sig ideellt. Då började de fundera på att starta en paraplyförening som samtliga föreningar sedan skulle gå upp i. Kontakter togs med en stor redovisningsbyrå och arbetet påbörjades.

– Vi märkte ganska snart att det som byrån var bäst på, det var att ta betalt. Att jobba med fusioner av fiberföreningar var de inte lika bra på. Istället blev det så att vi lade ner paraplyföreningen och det fick bli min förening som blev mottagande förening för sex av de andra föreningarna i kommunen. Detta var den första fusionen som blev klar 2015 där vi genomförde slutfasen själva med god hjälp av Bolagsverket. Hösten 2018 genomförde vi ytterligare en fusion själva med tre föreningar så nu har tio av elva föreningar fusionerats.

Stort intresse för Säfflebygdens fibernät
Stort intresse för Säfflebygdens fibernät.

Ordning och reda

Att genomföra en fusion kräver att föreningarnas stadgar synkas samman och att man genomför föreningsstämmor i rätt ordning. Det kan ibland bli bekymmer om de olika föreningarna haft olika insatser för medlemmarna vilket var fallet i Säffle. Det löstes genom att den lägsta insatsen fick bli ny stadgeenlig insats och beloppet över denna blev en så kallad överinsats. Nya medlemmar måste nu i Säfflebygdens Fibernät betala både den stadgeenliga insatsen och den beslutade överinsatsen.

– Vi har tagit fram en mall som vi gärna delar med oss av via Byanätsforum. Det är vår kassör som tagit fram den mallen och visar hur vi gick till väga. Det viktigaste är att det är ordning och reda på alla papper. Att det finns markavtal på allting och då allra helst med ledningsrätt hos Lantmäteriet, aktuellt medlemsregister som enbart uppdateras om det finns papper på det och givetvis god ordning på ekonomin, säger Torbjörn Axelsson som menar att den största fördelen med en fusion är att det sedan lättare kan drivas som ett företag om det blir lite storlek på föreningen.

– Då kan man hitta folk som är duktiga på vissa delar. Folk som jobbar dagligen med ekonomi eller teknik som kan ställa upp i styrelse och andra uppdrag och då kan man även ha en arvoderad styrelse som vi nu har. Vi gör ändå mycket ideellt men det blir tydligare om man ger ersättning. Idag har vi 2 100 medlemmar och vi expanderar hela tiden. Nu kommer även sommarstugeområden och sedan har vi en hel del efteranslutningar på tur, förklarar Torbjörn Axelsson.

 

Se även Byanätsforums webbinarium om fördelar med samverkan där Torbjörn Axelsson var en av talarna.

www.byanatsforum.se/webbinarium

Rulla till toppen