Paraplyföreningen som vill verka underifrån.

Fibernät Gotland är en så kallad paraplyförening vars enda syfte är att stötta sina medlemsföreningar i olika processer. Det kan handla om gemensamma avtal, utbildningar och andra samarbeten.
– Paraply blir egentligen lite fel för vi vill ju inte vara över någon annan utan mer som ett kitt mellan föreningarna, säger ordföranden Mikael Carlsson Kerstell.

– Ingen annan region i världen har fibrerat en hel landsbygd så som vi har gjort, sa Anne Ståhl-Mousa, Region Gotlands bredbandskoordinator stolt när sista kabeln lades ner ute på Fårö 2017. Anne får även ges äran för att Fibernät Gotland nu finns för att stötta öns fiberföreningar.

– Anne var pådrivare till att det skulle finnas ett samarbetsorgan på ön för att stötta alla ideella som jobbade med bredbandsutbyggnaden. De fiberföreningar som var först ut kände att de ville hitta former för att samarbeta kring avtal och lära av varandra. Vi är en paraplyförening för de som vill fortsätta äga sitt nät. Det gör att det är lite av ett lapptäcke där de flesta av våra medlemmar finns i mitten av ön och norrut. Det är något fler anslutningar på Gotland som tillhör egenägda nät än de som sålt vidare till privata aktörer. Vi har idag cirka 9 000 anslutningar inom föreningen och då är nästan alla fiberföreningar som själva äger sitt nät med i Fibernät Gotland, berättar Mikael Carlsson Kerstell.

Bytte inriktning

I början var tanken att Fibernät Gotland skulle kunna bli en förvaltningsorganisation men de har valt att inte gå den vägen. De har även tittat en del på fusioner också och samtalat om vilken roll Fibernät Gotland ska ha framöver.

– Vi har istället valt att teckna ramavtal med marknadsaktörer som erbjuder servicetjänster och förvaltning och vi samarbetar med företag som erbjuder fakturering och försäkringar som våra medlemsföreningar kan ta del av. Vi behöver finnas som ett kitt som kanske leder till att andra föreningar går samman där man känner ett behov av det. När det gäller ramavtal med kommunikationsoperatörer tror vi det är bättre att samla ihop grupper av föreningar som har gemensamma slutdatum i sina avtal än att skapa ett ramavtal för hela ön, säger Mikael.

Utbildningar

Liksom Byanätsforum erbjuder även Fibernät Gotland sina medlemmar styrelseutbildningar som de anordnar varje år eller när behov uppstår. Det kan handla om vad det innebär att driva ekonomisk förening samt hur ett fibernät fungerar, för att öka kompetensen.

­– I vår verksamhet har vi även haft funktionärskvällar där vi samlat de olika funktionerna såsom ordföranden i en grupp och kassörer i en annan. Vi de tillfällena har vi även bjudit in valberedningarna för att få igång diskussioner kring hur man ska tänka för att få in fler i styrelserna med olika bakgrund.

Påverkansarbete

Mikael Carlsson Kerstell, Fibernät Gotland
Mikael Carlsson Kerstell, Fibernät Gotland

Fibernät Gotland har även rollen som talespersoner för fiberföreningarna på Gotland och riktar sig mot politiken. De regionala digitala agendorna som togs fram av de regionala myndigheterna exempelvis, var de mycket aktiva inom men även när det handlade om kulturen och hur digitaliseringen kunde användas.

– Vi försöker vara megafonen utåt även om det i dagsläget inte är så många frågor på bordet. Det vi har nu är annars frågan kring Lantmäteriet och deras avgifter och tiden de tar för att handlägga ärendena. En förening räknade med att det skulle kosta runt 400 000 kronor men när det gick upp emot 800 000 fick de dra i handbromsen. Lantmäteriet lägger exempelvis nu ner mycket mer tid på att utreda varje enskild samfällighetsförening och markägare istället för att exempelvis annonsera i lokaltidningen.  Man kan säkert hävda att båda är rätt men man kan inte lägga halva sin projektbudget på att få ledningsrätt.

Mikael Carlsson Kerstell har även några tips till er som funderar på att starta egna paraplyföreningar i era områden.

– Jag tror det viktigaste är att fokusera på nätverkandet. Sedan kan man se på vilka områden man kan samarbete kring exempelvis medlemshantering, fakturering, serviceavtal och även efteranslutningar. Var väldigt lyssnande i början och ta reda på vad just de här föreningarna behöver just nu. Ta reda på i vilket stadium föreningen befinner sig i, säger Mikael Carlsson Kerstell.

Rulla till toppen