Bli din egen kommunikationsoperatör.

Hela Sverige ska leva i Dalarna har dragit igång en mycket intressant förstudie med målet att bredbandsföreningar ska kunna bli sina egna kommunikationsoperatörer. Vinsten blir lägre avgifter och pengar som stannar i bygden.
– Målet är att hitta en modell för en kooperativ kommunikationsoperatör som kan erbjuda mer stadslika priser till sina kunder, säger Mats Erixon, ordförande Hela Sverige ska leva Dalarna.

13 olika bredbandsföreningar i Älvdalens kommun ligger tillsammans med Hela Sverige ska leva Dalarna bakom förstudien som ska presenteras innan sommaren. I bredbandsstödet finns krav på öppna nät och kommunikationsoperatörer som är öppna för alla tjänsteleverantörer. Men Mats Erixon menar att det i sig inte hindrar att bredbandsföreningar själva kan vara kommunikationsoperatörer.

– Det man aldrig tänkte på i början var att den funktionen kan man skapa själv om man har tillräcklig kompetens. Vi vill hitta en modell för en kooperativ kommunikationsoperatör med mer stadslika priser. Idag har föreningarna betydligt högre kostnader för att få tjänsterna än exempelvis en bostadsrättsförening i stan som betalar mellan 60‑100 kronor. Landsbygdspriserna ligger kring 200‑300 kronor och det är kommunikationsoperatören som tar pengarna där emellan, säger Mats.

Behåll ägandet

Mats Erixon ser ett stort problem i att allt fler föreningar väljer att sälja sina nät till olika operatörer. När nätet väl är färdigbyggt kan det vara svårt att uppehålla entusiasmen i bygden och hitta folk till styrelsen och andra uppgifter. Då kan det upplevas enklare och tryggare att sälja nätet.

– Sälj inte era nät. Hyr ut dem men sälj inte. Annars tappar ni bestämmanderätten över ert eget nät. Det är alltid en dålig affär att sälja sitt nät, säger Mats.

Även Leo Persson som tidigare var ordförande för Hela Sverige ska leva Dalarna och som numera är aktiv i kommunbygderådet i Älvdalens kommun är kritisk till att så många säljer sina byanät.

– Föreningarna själva i vårt område vill skapa en plattform för samarbete. Vi blir numera ständigt kontaktade av operatörer som vill köpa våra nät.

Stärka kompetenserna

Leo Persson

Både Leo Persson och Mats Erixon menar att det är viktigt att landsbygderna i Sverige får behålla mer av pengarna lokalt och att man även stärker kompetenserna i sitt eget område för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut nu när allt fler byar får tillgång till snabbt bredband.

– Vi har diskuterat och försöker få igång en YH-utbildning för byatekniker. Detta är något vi vill driva ännu hårdare och få fram personer som bor i bygden som kan ta ansvar för tekniken och se till att det finns kompetens kring digitalisering. Eventuellt blir det istället en gemensam satsning som några olika folkhögskolor tar hand om. Men det är viktigt att kunna ta hand om digitala biografer och annan utrustning som våra byanät, berättar Mats.

Lanseras 2020

Mats och Leo uppmanar nu alla bredbandsföreningar att avvakta med försäljningar och istället när avtalen med era kommunikationsoperatörer går ut bilda egna kooperativ som erbjuder de tjänster som kommunikationsoperatören vanligtvis gör.

– Planen är att förstudien ska vara färdig innan sommaren. Det finns ett utskick till styrelserna i området och vi ska nu ha ett möte med alla styrelser och se vilka förväntningarna är. År 2020 ska de första föreningarna kunna uppfylla kraven på öppenhet och själva ta hand om tjänsterna som krävs av en kommunikationsoperatör, säger Leo Persson.

Rulla till toppen