Bredbandsstrategin i fokus.

Regeringens mål i bredbandsstrategin var i centrum när IP-Only bjöd in till en hearing där Byanätsforum var en av deltagande organisationer tillsammans med myndigheter och företag.
– Alla var samstämmigt överens om att delmålet till år 2020 inte kommer att nås men att det ändå är viktigt att vi fortsätter jobba mot strategins mål, säger Tommy Nilsson från Byanätsforums kansli.

Samma dag som vårbudgeten presenterades av finansminister Magdalena Andersson (S) arrangerade it- och telekomföretaget IP-Only en så kallad hearing där digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) var en av inbjudna talare tillsammans med företrädare för Trafikverket, Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen, Stadsnätsföreningen, IP-Only samt Byanätsforum.

För att underlätta bredbandsutbyggnaden avsätts 100 miljoner kronor i vårbudgeten. Därutöver avsätts 100 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad genom satsningarna kopplade till landsbygdspropositionen. Men de extra miljonerna kommer inte att betyda någon större skillnad eftersom de siffror som nämns för att nå målen i bredbandsstrategin landar på mer än 20 miljarder kronor plus de investeringar som hushåll och bolag är beredda att gå in med.

– Det är givetvis bra att det skjuts till pengar och kan det betyda att ytterligare ett antal byar får tillgång till snabbt och stabilt bredband så är det positivt även om det behövs avsevärt mycket mer pengar i systemet, säger Tommy Nilsson som var en av de inbjudna i panelen vid hearingen.

Hela hearingen spelades in och går att se här i efterhand:

Rulla till toppen