Uppkopplat – Mörtfors fiber.

Uppkopplade prylar spar arbete i Mörtfors

Alexander Frisk

Mörtfors är en by med cirka 80 invånare mitt emellan Oskarshamn och Västervik, längs den småländska ostkusten. Efter många års diskussioner, möten och mail kunde byns invånare koppla upp sig på sitt alldeles egna fibernät i maj 2015. Nätet ägs idag av Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening. Totalt är vi nu drygt 60 fastigheter som är anslutna och så sent som i oktober tillkom det fyra nya abonnenter. Förutom att medlemmarna i den ekonomiska föreningen äger sitt fibernät, är också alla fastigheter delägare i både gemensam vattenbrunn och gemensamt reningsverk. Det ideella engagemanget i byn är stort och kräver mycket arbete, både i den dagliga driften och planering för framtiden – samtidigt är det genom våra gemensamma krafter som vi kan få saker gjorda. Till exempel vårt fiberprojekt.

Tidsbesparande

För landsbygden är digitaliseringen en stor möjlighet. Och det handlar inte bara om att kunna surfa snabbt och ha tillgång till streamad TV eller för den delen framtida e-hälsotjänster för hemmonitorering, utan det gäller att nyttja kraften i det faktum att vi fått fiber till byn på alla möjliga sätt. En utmaning är att göra vårt ideella engagemang så enkelt som möjligt, att effektivisera föreningslivet. Exempelvis tar daglig drift och kontroll av reningsverket mycket tid och energi. Reningsanläggningen byggdes 1994 och inrymdes i byns sedan länge nedlagda brandstation. I samband med att anläggningen stod inför en större renovering under 2019, uppgraderade vi det ålderdomliga styrsystemet till ett nytt och modernt. Förutom att det är lätt att sköta ger det även en mycket effektivare reningsprocess tack vare bättre programvara och avancerade sensorer.

Grävarbete pågår kring Mörtfors för att bygga byanät.

Platsoberoende

När fibernätet utökades i oktober 2019 försågs även “Brandstationen” med en fiberuppkoppling. Detta för att göra det möjligt att på distans kunna övervaka och styra reningsverket. Systemet kan tack vare att det är uppkopplat larma om eventuella fel som till och med kan åtgärdas från distans av den polska firma som gjorde själva installationen. Från andra sidan Östersjön kan vi få hjälp att finjustera reningsprocessen och uppdatera programvara.

I vår lilla by finns fler saker som vi kan koppla upp. Saker som gör livet enklare så vi kan fokusera på att göra roliga saker.

Erik Ciardi, ordförande Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening

Alexander Frisk, ansvarig Mörtfors reningsverk

Rulla till toppen