IoT ger smarta städer samt kloka och klyftiga landsbygder.

Vi hör ofta talas om begreppet smarta städer och smarta samhällen. Låt oss för en stund fundera på vad som menas med dessa begrepp, och vad som skiljer stad från landsbygd. Jag har valt att fokusera på fem områden som adresserar landsbygden och som skiljer sig från de utmaningar städer har. Även om utmaningar i landsbygd skiljer sig från de i staden så är de lika kritiska för samhällsutveckling.

I staden handlar utmaningarna kring uppkoppling mycket om täthet. ”I städer stöter du på så kallad ”spektrum-utmattning”. Det är mycket signaler i luften som slåss om samma utrymme, så det finns ett brådskande behov att ta itu med detta faktum.  Det här har lett till beslut om att ställa om från exempelvis 4G till 5G snabbt i städer. Dessutom är den smarta staden ett medel för att lösa kortsiktiga problem som exempelvis att hantera parkeringar och trafikstockningar genom sensorteknologi i kombination med smart beslutfattande (AI).

På landsbygden finns det dock andra utmaningar. Det som är smart i staden behöver automatiskt inte vara detsamma på landsbygden. Ett smart landsbygdskoncept kan exempelvis bestå av fem fokusområden där fiber/mobilnät/fasta radionät/Wifi kommer att ge betydande fördelar. Dessa områden är utbildning, jordbruk, produktion av grön energi, tillverkning och friluftsliv.

Utbildning

Robust digital infrastruktur baserat på fiber som möjliggör både fast anslutning men också mobilitet kan hjälpa eleverna att göra skolarbeten hemma och kan ge en högskoleutbildning till de som är intresserade av att få högre utbildning. Högskolor och universitet möjliggör mer och mer av sina utbildningar genom distanskurser och distansutbildning. Detta är en stor möjliggörare för människor i landsbygd som vill studera.

Jordbruk

Det andra området som har behov av robust digital infrastruktur är jordbruket. Detta oftast genom IoT-lösningar. Jordbruket kommer inte att flytta, så anslutning måste komma till jordbruket och kan göra det i form av mobila lösningar.  Mobila lösningar baserat på digital fiberinfrastruktur har möjlighet att ge information i realtid till jordbruket, så att jordbrukare kan övervaka mark och produktion på ett mer effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Grön Energi

Vindkraftverk och solpaneler är snabbt växande industrier och lovar att skapa fler jobb och minska vår påverkan på vår miljö. Dessa anläggningar behöver mycket geografiskt utrymme, och därför är de ofta placerade på landsbygden. Grön energiproduktion måste vara en del av det smarta elnätet. Detta kommer att göra att energiproduktionen går från ett gissningsspel till en mer förutsägbar produktion som kan arbeta med realtidsmätning. Våra solpaneler och turbiner behöver vara mer anslutna än idag eftersom de är beroende av oförutsägbara resurser, som väder och sol.

Underhåll av paneler och turbiner behöver också förbättras. En av dessa förbättringar är robust anslutning till digital infrastruktur. I dagsläget måste en tekniker klättra upp till varje turbin och göra service och inspektion. Bättre vore att kunna använda en drönare och ibland drönare utrustad med robotteknologi för reparation. Med mobila lösningar baserat på robust fiberinfrastruktur kan underhåll göras mer på distans.

Tillverkning

Modern tillverkning är mycket mer automatiserat och det kommer också att kopplas samman mer och mer. Leveranskedjan blir allt mer digital. En sådan tillverkningsindustri är redan nämnd, grön energiproduktion.  Detta kräver mycket utrymme, och det görs ofta på landsbygden eller utanför städer.

Friluftsliv

Den svenska landsbygden erbjuder många möjligheter till rekreation för de som bor där och för de stadsbor som flyr till landet för att komma ifrån daglig stress. Den viktiga punkten här är enkel. Om man ska ha möjlighet att leva, bo och besöka landsbygden måste det tillhandahållas robust fast- och mobil digital anslutning även på landsbygd. I en värld där det alltid är förväntat att ha en anslutning eller en signal, måste ett samhälle kunna leverera. Om du har en tillgänglig robust digital infrastruktur som speglar vad människor har i städer kommer fler människor bosätta sig på landsbygd. Då skapar vi förutsättningar för ett smart, klokt och klyftigt samhälle för allt och alla, så att hela Sverige kan och ska leva.

Jimmy Persson

Utveckling- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen

Rulla till toppen